Nytt utbyggingskonsept på Oseberg

15.06.2016 Når Oseberg Vestflanken 2 settes i produksjon i 2018, representerer det et nytt konsept på norsk sokkel. Ubemannede brønnhodeplattformer kan være aktuelt for kommende utbygginger.

Plan for utbygging og drift (PUD) for Vestflanken 2, ni kilometer fra Oseberg feltsenter i den nordlige delen av Nordsjøen, ble godkjent av Olje- og energidepartementet tirsdag. Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området. Prosjektet skal bidra til forlenget levetid for Oseberg-feltet som har vært i produksjon siden 1988.

PUD-en ble levert inn i desember i fjor

Den valgte utbyggingsløsningen for Oseberg Vestflanken 2 er en bunnfast, ubemannet brønnhodeplattform. Plattformen vil verken ha prosessutstyr, boligkvarter, boreanlegg eller helikopterdekk. Brønnene på feltet skal bores av en mobil boreenhet, mens vedlikehold skjer ved at et støttefartøy med tilpasset gangbro legger seg inntil plattformen.

Konseptet er nytt på norsk sokkel, men vanlig på dansk og nederlandsk sokkel.

"Dette er et nytt konsept som også kan åpne muligheter og være konkurransedyktig for andre fremtidige utbygginger på norsk sokkel," sier Tomas Mørch, underdirektør for Nordsjøen nord i Oljedirektoratet.

Operatør Statoil og partnerne Petoro, Total og ConocoPhillips har anslått kostnadene for utbyggingen til 8,2 milliarder kroner (2015). Investeringen gjør det mulig å hente ut 17,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (cirka 110 millioner fat o.e). Oljen utgjør nær 10 millioner kubikkmeter (62 millioner fat) av reservene, mens gassreservene utgjør 7,8 milliarder Sm3. Reservoarene ligger fra 2400 til 3100 meter under havoverflaten.

Brønnhodeinnretningen har ti brønnslisser. For å øke utvinningen av olje, skal to av disse brukes til å injisere gass. I tillegg skal to produksjonsbrønner bores fra en eksisterende bunnramme på Vestflanken. Ytterligere injeksjon skal skje ved å hente inn gass gjennom en ny rørledning fra gassinjeksjonssystemet som allerede finnes i området. Brønnene på Vestflanken 2 skal styres fra feltsenteret på Oseberg, hvor også oljen og gassen skal prosesseres.

 

Relevant

 

Illustrasjon: Statoil

Oseberg Vestflanken 2 skal bygges ut med en forenklet, ubemannet brønnhodeinnretning med ti brønnslisser. Rettighetshaverne har bestilt en egen, forenklet, oppjekkbar boreinnretning (Cat J-rigg) som skal bore brønnene.
(Illustrasjon: Statoil)

Oppdatert: 12.01.2017