Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD gjennomfører brukerundersøkelse

16.11.2016 Oljedirektoratet (OD) vil vite hva viktige aktører i vår omverden mener om arbeidet vi gjør, og gjennomfører derfor en brukerundersøkelse hvert tredje år.

Undersøkelsen rettes mot ODs viktigste brukere, samarbeidspartnere og interessenter.

Regjeringen ønsker å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen. Alle virksomheter i statsforvaltningen er derfor forventet å kartlegge hvordan brukerne oppfatter virksomheten.

Agenda Kaupang skal tilrettelegge og gjennomføre undersøkelsen på vegne av OD. Utvalgte personer vil bli kontaktet før jul og bedt om å svare på spørsmål om oss. Svarene blir behandlet konfidensielt, og det er ikke mulig for OD å se hva den enkelte respondent har svart.

Undersøkelsen er et viktig bidrag i den videre utviklingen av Oljedirektoratet. Vi vil på forhånd rette en takk til alle som deltar.

Oppdatert: 12.01.2017