OD kurser næringen om OD

15.12.2016 Bortimot 150 medarbeidere fra petroleumsnæringen deltok på Oljedirektoratets (ODs) første kurs om OD tirsdag 13. desember.

Dette var det første av flere planlagte kurs om samme tema. Det er nyttig både for oljeselskapene og for OD at de som jobber i næringen er klar over vår rolle i alle faser av virksomheten.

Hovedmålet til OD er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og andre brukere av havet.

På bakgrunn av dette følger vi næringen gjennom alle faser av virksomheten – fra søknader om tildeling, gjennom letevirksomnhet, utbygging og drift av felt og avslutning. En viktig oppgave er også å gi råd til Olje- og energidepartementet.

Her er lenke til presentasjonene som ble gitt på kurset:

Hva vet du om Oljedirektoratet?
ODs oppgaver og roller.

Oppdatert: 12.01.2017