Samler styrker i Stavanger

02.02.2016 Forumet Force vil styrke samarbeidet i forsknings- og utviklingsprosjekter (F&U) på et to-dagers seminar hos Oljedirektoratet. Seminaret Joining forces åpner i dag.

Her samles 67 forskere, representanter for myndigheter og selskaper i håp om å finne løsninger for økt oljeutvinning og mer effektiv leting. Oljedirektoratet deltar i Force som medlem, sekretariat og regnskapsfører.

Hans-Oddvar Augedal, sjefgeolog i Lundin og leder for Force’ styringskomite, sier at de gjennom Force har fått til «en åpen deling av kompetanse og kunnskap mellom selskapene innen leting, produksjon og økt utvinning, til nytte for industrien selv og for utviklingen av sokkelen.»

Oppdatert: 12.01.2017