Samtykke til forlenget levetid for Tambar-innretningen

08.07.2016 Oljedirektoratet gir grønt lys for at innretningen på Tambar-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2022. Det tilsvarer utløpet av utvinningstillatelse 065.

I planen for utbygging og drift (PUD) for feltet ble levetiden satt til 15 år, det vil si fram til 15. juli 2016.

Oljefeltet Tambar ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, omtrent 16 kilometer sørøst for Ula-feltet. Feltet er bygget ut med en fjernstyrt brønnhodeinnretning uten prosessutstyr.

Feltet produseres med trykkavlastning. Naturlig gassekspansjon kombinert med trykkstøtte fra vanndriv er de viktigste drivmekanismene.

Oljen transporteres til Ula via en rørledning. Etter prosessering eksporteres oljen i rør til Teesside i Storbritannia via Ekofisk, mens gassen injiseres i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen.

BP Norge AS er operatør før utvinningstillatelse 065 med en andel på 55 prosent. DONG E&P Norge AS er rettighetshaver med en andel på 45 prosent.

Utvinningstillatelse 065

 

© BP

Foto: © BP

Oppdatert: 12.01.2017