Samtykker til levetidsforlengelse på Gullfaks B

25.08.2016 Oljedirektoratet gir grønt lys for at B-plattformen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2036. Det er like lenge som utvinningstillatelsen varer.

Gullfaks B begynte å produsere i februar 1988. I søknaden om forlengelse viser operatøren Statoil til at innretningen kan drives lønnsomt fram til 2031, med mulighet for forlengelse ved ytterligere modning av IOR-prosjekter og andre tiltak.

Oljedirektoratet mener at det er behov for videre drift av Gullfaks B for å utvinne gjenværende ressurser på Gullfaks. Boreriggen er nylig oppgradert og det bores nå nye brønner fra innretningen.

Hvis innretningen drives videre på en kostnadseffektiv og sikker måte, er det potensial for reservetilvekst og forlenget produksjon. I de senere årene er det gjort en stor innsats for å utvinne olje fra Shetland/Lista-reservoarene over Gullfaks. Gullfaks B kan også være en aktuell vertsplattform for nye forekomster i området.

Blokk 34/10 gikk under navnet «Gullblokken» da den i 1978 ble tildelt Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum, med Statoil som operatør. Gullfaks-området har innfridd forventningene og skapt store verdier for samfunnet gjennom tretti år med produksjon.

De nåværende rettighetshaverne på feltet er Statoil, Petoro og OMV Norge.

Endelig samtykke til levetidsforlengelse forutsetter også godkjenning fra Petroleumstilsynet.

 

Les ODs brev til operatøren >>

 

Oppdatert: 12.01.2017