Studerer kjerner fra Barentshavet nordøst

25.05.2016 Høsten 2015 fikk OD boret sju grunne brønner i Barentshavet nordøst. 1000 meter med grunne stratigrafiske borekjerner blir nå gjennomgått med lupe, linjal og saltsyre i steinlageret i Stavanger.

Meter for meter blir kjernene undersøkt og sirlig registrert og loggført i skjema. 

«Vi lærer mye. Når undersøkelsene er ferdige, vil vi forstå mye mer av geologien i dette havområdet,» sier geolog Andreas Bjørnestad, som var med på boretoktet med fartøyet «Bucentaur» i fjor.

ODs Espen Simonstad, Tomas Mørch og Nina Pedersen sjekker kjerner.

ODs Espen Simonstad, Tomas Mørch og Nina Pedersen sjekker kjerner.
(Foto: Siv Rødland)


Hensikten med fjorårets tokt var blant annet å samle inn data for å kunne vurdere ressursgrunnlaget, ta prøver av reservoarbergarter samt analysere kildebergarter og kjerner.

Kjernene ble først fraktet til ODs steinlager i Trondheim (DORA), hvor tre konsulenter preparerte prøvene og gjorde dem klare for beskrivelser. I april ankom containeren med kjerner steinlageret i Stavanger, der det er prøver og borekaks fra nesten alle lete- og produksjonsbrønner som er boret på norsk sokkel.

 

Containeren med borekjerner fra Barentshavet ble sendt fra Trondheim til Stavanger i april.

Containeren med borekjerner fra Barentshavet ble sendt fra Trondheim til Stavanger i april.
(Foto: Odd Bakke Kristiansen)

 

Disse borekjernene er imidlertid stort sett bare fra reservoarbergarter. Prøvene fra de grunne brønnene er fullkjerner fra havbunnen, gjennom både kilde- og reservoarbergarter. Derfor gir de nyttig informasjon om undergrunnen.

Borekjernene er mellom fem og sju centimeter i diameter, og de er delt på langs. De gir en rask oversikt over bergartstyper og sedimentære strukturer. Kjernene kan brukes til forskning innen en rekke områder, for eksempel sedimenttyper, stratigrafi, avsetningsmiljø og klimavariasjoner.

Barentshavet nordøst er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet. Det er bare Oljedirektoratet som kan kartlegge uåpnete områder på norsk sokkel.

 

Kjernene blir undersøkt og registrert i skjema. (Foto: Siv Rødland)

Kjernene blir undersøkt og registrert i skjema.
(Foto: Siv Rødland)

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).