Vil inngå rammeavtaler innen teknologi

23.08.2016 Oljedirektoratet utlyser en anbudskonkurranse for å supplere sin teknologikompetanse og -kapasitet.

Hensikten er å utøve enda bedre pådriv innen utbygging av funn og tiltak for økt utvinning fra felt i drift.

Anbudskonkurransen er rettet mot eksterne selskaper med aktuell fagkompetanse. Oljedirektoratet har behov for konsulenter som kan utføre oppdrag innen ulike teknologiområder:

  • Undergrunnsteknologi, reservoargeologi og reservoarteknikk
  • Boring og brønnteknologi
  • Utbygningsteknologi og drift av installasjoner og anlegg
  • Havbunnsteknologi og infrastruktur
  • Landanlegg, teknologi, infrastruktur og kapasiteter
  • Disponering av innretninger

Oljedirektoratet ønsker å inngå parallelle rammeavtaler med to års varighet og med opsjon for å forlenge avtalene med ett pluss ett år.

Anbudskonkurransen ble kunngjort 17. august, og tilbudsfristen er satt til 30. september. Målet er oppstart i løpet av høsten.

 

Lenke til kunngjøringen:

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet:

Oppdatert: 12.01.2017