Barentshavet nord-rapporten er tilgjengelig

16.05.2017 Rapporten som inneholder de nye ressursestimatene for de østlige delene av Barentshavet nord er nå tilgjengelig på nett og papir.

En engelsk versjon skal være klar tidlig i juni.

Oppdatert: 29.09.2017