En milepæl for Barentshavet

05.12.2017 Rettighetshaverne i Johan Castberg-funnet i Barentshavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

Utbyggingsløsningen legger til rette for videre utvikling av denne petroleumsprovinsen. Forventede investeringer er opp mot 50 milliarder kroner.

Johan Castberg ligger 240 kilometer nordvest for Melkøya LNG-anlegg i Hammerfest og 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet. Vanndypet i området er rundt 400 meter. Johan Castberg blir den nordligste utbyggingen på norsk sokkel.

Foreslått utbyggingsløsning er et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO) med tilhørende undervannsanlegg med brønner. Lasting av olje skal skje på feltet og transportskip frakter oljen til markedet.

Samtidig utreder operatøren Statoil, i samarbeid med de andre operatører i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminalløsning på Veidnes i Finnmark.

Planen er å starte produksjonen i fjerde kvartal 2022, elleve år etter funnbrønnen 7220/8-1. Feltet har en forventet levetid på 30 år.

Det er forventet at det kan utvinnes 88,7 millioner standard kubikkmeter olje fra Johan Castberg. Det tilsvarer 558 millioner fat. Grunnlaget for utbyggingen er oljefunn i tre adskilte forekomster (Skrugard, Havis og Drivis).

Johan Castberg blir den første infrastruktur i denne petroleumsprovinsen og blir dermed en viktig byggekloss for framtidig aktivitet i Barentshavet sørvest og videre nordover. Myndighetene har vært opptatt av at det velges en løsning som legger til rette for videre utvikling av provinsen – ut over en løsning som bare er skreddersydd for Johan Castbergs behov.

Johan Castberg ligger i utvinningstillatelse 532. Statoil er operatør med en andel på 50 prosent. De andre rettighetshaverne er Eni med 30 prosent og Petoro med 20 prosent.

 

Johan Castberg Illustrasjon: Grafisk Geologi & Print / Statoil

Johan Castberg
Illustrasjon: Grafisk Geologi & Print / Statoil

Oppdatert: 05.12.2017

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.