Forlenger levetiden på Sigyn

23.03.2017 Oljedirektoratet gir samtykke til videre bruk av undervannsinnretningene på Sigyn-feltet i Nordsjøen fra utgangen av 2017 til utgangen av 2022.

Operatør ExxonMobil viser i søknaden til dagens estimater som tilsier produksjon fram til utgangen av 2022.

Sigyns undervannsanlegg omfatter brønner og havbunnsramme, rørledning til Sleipner A samt kontrollkabel for styring og overvåkning av brønner.

Det ble boret en ny utvinningsbrønn på Sigyn i 2016, og denne brønnen bidrar til forlenget levetid.

Sigyn-feltet omfatter forekomstene Sigyn Vest, som inneholder gass og kondensat, og Sigyn Øst som inneholder lettolje. Feltet ble bygget ut med en havbunnsramme koblet til Sleipner Øst-plattformen. Produksjonen startet i 2002.

Opprinnelige oljeforekomster var 1,2 millioner standard kubikkmeter (7,5 millioner fat). Gjenstående olje å produsere anslås til 0,9 millioner standard kubikkmeter (5,6 millioner fat). Av opprinnelige gassreserver på 8 millioner standard kubikkmeter gjenstår det anslagsvis 1 million å produsere.

Rettighetshaverne i Sigyn er ExxonMobil med 40 prosent og Statoil med 60 prosent.

Oppdatert: 29.09.2017