Hvem fortjener IOR-prisen?

16.01.2018 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt utvinning – IOR-prisen 2018?

IOR-prisen er en anerkjennelse for kreativitet, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk metoder og teknologi som kan øke olje- og gassutvinningen utover det som kan forventes med gjeldende planer og metoder.

"Mot til å ta i bruk ny teknologi har hatt enorm betydning. Norsk sokkel har, siden oljevirksomheten startet, vært et laboratorium for å teste nye løsninger," sier oljedirektør Bente Nyland.

Hun påpeker at vi har litt lett for å glemme at det ofte er tilsynelatende små komponenter som kan gjøre en forskjell satt opp mot det mer spektakulære.

"Teknologiske nyvinninger kan bidra til at vi får bygd ut flere funn – men også til at vi får enda mer olje ut av felt som er drift."

Fristen for å nominere kandidater var 1. mars.

Prisutdeling på ONS 2018

Prisen vil bli utdelt under ONS 2018 i plenumsalen 28. august. Det er oljedirektør Bente Nyland som deler ut prisen.

Nytt av året er at finalistene vil få anledning til å presentere sin nominasjon på et av de tekniske seminarene på ONS like før prisutdelingen.

Finalistene vil også bli presentert på ODs nettsted npd.no og på ons.no i god tid før prisutdelingen.

 

Tildelingskriterier

Prisen kan tildeles utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning.

Følgende punkter vil bli vektlagt:

  • Implementering av ny teknologi eller etablert teknologi anvendt på ny måte
  • Smartere arbeidsmetoder og prosesser
  • Prosjektets modenhet
  • Risikovilje, djervskap og vågemot
  • Fremragende forskning


ODs IOR-pris ble tildelt første gang i 1998.

Les mer om tidligere prisvinnere >>
 

IOR-prisen for 2016 gikk til rettighetshaverne i Åsgard-feltet i Norskehavet, for løsningen med gasskompresjon på havbunnen. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

IOR-prisen for 2016 gikk til rettighetshaverne i Åsgard-feltet i Norskehavet, for løsningen med gasskompresjon på havbunnen. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

Oppdatert: 02.03.2018