Oljedirektoratet

Internasjonalt dataforum møtes hos OD

18.04.2017 Oljedirektoratet er vertskap for en internasjonal konferanse om lagring og bruk av petroleumsdata fra 6. til 8. juni. Interesserte har fortsatt tid til å melde seg på.

Siden 1996 har forvaltere av nasjonale olje- og gassressurser møttes for å utveksle erfaringer og drøfte felles utfordringer. I år er det tredje gang de samles hos OD, på NDR 2017.

NDR står for National Data Repositories, og var i begynnelsen en arena for land rundt Nordsjøen. Siden har forumet blitt verdensomspennende, og er en møteplass for myndigheter, oljeselskap og leverandører av tjenester og utstyr. Blant de over 30 deltakerlandene er flere med i Utenriksdepartementets program Olje for utvikling (OfU), der norske myndigheter bistår samarbeidsland med å bygge opp deres nasjonale forvalting av olje- og gassressursene.

«Myndigheter trenger data for å kunne arrangere konsesjonsrunder,» sier Eric Toogood i OD. Han sitter i styringskomiteen for NDR 2017, og er prosjektleder i Diskos NDR, datalageret for lete- og utvinningsinformasjon fra norsk sokkel.

«Internasjonale selskaper ønsker mest mulig lik rapportering i landene de opererer i. Og myndigheter bør være mest mulig samkjørte med hensyn til hvilke krav de stiller til data og informasjon,» sier han, og legger til at myndigheter – på vegne av nasjonen – må ha et langsiktig perspektiv på lagring av petroleumsdata.

NDR-møtene – som sist fant sted for tre år siden i Aserbajdsjan – følges opp i arbeidsgrupper innen tema som standardisering, rapportering, regelverk, kvalitetskontroll og tekniske løsninger. Deltakerne er gjerne fagfolk fra ulike fagområder som jobber med dataforvaltning til daglig.

«Formålet med møtene er samarbeid og erfaringsoverføring,» sier Toogood.

«Andre land ser til Oljedirektoratet og Norge for å lære av oss. Men vi har felles interesser i å lære av hverandre, og diskutere oss fram til løsninger og tiltak.»

Oljedirektør Bente Nyland er hovedtaler på konferansen, hvor også de enkelte landene skal presentere seg.

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel
07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.
Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen
01.06.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/2-23 S.
Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?