Internasjonalt dataforum møtes hos OD

18.04.2017 Oljedirektoratet er vertskap for en internasjonal konferanse om lagring og bruk av petroleumsdata fra 6. til 8. juni. Interesserte har fortsatt tid til å melde seg på.

Siden 1996 har forvaltere av nasjonale olje- og gassressurser møttes for å utveksle erfaringer og drøfte felles utfordringer. I år er det tredje gang de samles hos OD, på NDR 2017.

NDR står for National Data Repositories, og var i begynnelsen en arena for land rundt Nordsjøen. Siden har forumet blitt verdensomspennende, og er en møteplass for myndigheter, oljeselskap og leverandører av tjenester og utstyr. Blant de over 30 deltakerlandene er flere med i Utenriksdepartementets program Olje for utvikling (OfU), der norske myndigheter bistår samarbeidsland med å bygge opp deres nasjonale forvalting av olje- og gassressursene.

«Myndigheter trenger data for å kunne arrangere konsesjonsrunder,» sier Eric Toogood i OD. Han sitter i styringskomiteen for NDR 2017, og er prosjektleder i Diskos NDR, datalageret for lete- og utvinningsinformasjon fra norsk sokkel.

«Internasjonale selskaper ønsker mest mulig lik rapportering i landene de opererer i. Og myndigheter bør være mest mulig samkjørte med hensyn til hvilke krav de stiller til data og informasjon,» sier han, og legger til at myndigheter – på vegne av nasjonen – må ha et langsiktig perspektiv på lagring av petroleumsdata.

NDR-møtene – som sist fant sted for tre år siden i Aserbajdsjan – følges opp i arbeidsgrupper innen tema som standardisering, rapportering, regelverk, kvalitetskontroll og tekniske løsninger. Deltakerne er gjerne fagfolk fra ulike fagområder som jobber med dataforvaltning til daglig.

«Formålet med møtene er samarbeid og erfaringsoverføring,» sier Toogood.

«Andre land ser til Oljedirektoratet og Norge for å lære av oss. Men vi har felles interesser i å lære av hverandre, og diskutere oss fram til løsninger og tiltak.»

Oljedirektør Bente Nyland er hovedtaler på konferansen, hvor også de enkelte landene skal presentere seg.

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).