Klart for oppstart av Maria-feltet

16.11.2017 Når Oljedirektoratet nå gir samtykke til oppstart av Maria-feltet i Norskehavet, så er det til en utbygging som kommer i drift nesten ett år før opprinnelig plan, til reduserte kostnader og med litt økte oljereserver.

Produksjonsstarten skjer i desember. Dette er om lag 10 måneder tidligere enn opprinnelig plan som var fjerde kvartal i 2018. Et godt gjennomført prosjekt og raske og effektive boreoperasjoner har bidratt til dette.

Utbyggingen har blitt rimeligere enn forventet. Investeringskostnadene er snaut 12 milliarder kroner, mens estimatet i Plan for utbygging og drift (PUD)var på 15,7 milliarder kroner.

«Oljedirektoratet er godt fornøyd med utviklingen av Maria-prosjektet,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift i Norskehavet.

«Med hele fire vertsinnretninger er prosjektet videre et godt eksempel på hva et godt samarbeid med rettighetshaverne i omkringliggende infrastruktur kan gi av verdiskaping.»

Samtykket til oppstart av oljefeltet gis til rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 475 BS og 475 CS.

Maria opereres av Wintershall. Feltet ligger om lag 240 kilometer nordvest for Trondheim, cirka 20 kilometer øst av Kristin-feltet og cirka 45 kilometer sørvest av Heidrun-feltet.

Maria er bygget ut med to havbunnsrammer med fire slisser hver hvor det etter dagens planer skal bores fire oljeproduksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner.

Et godt samarbeid om utnyttelse av ulike vertsinnretninger har gjort Maria-utbyggingen mulig på så kort tid. Brønnstrømmen fra Maria føres via rør på havbunnen til Kristin for prosessering og måling.

Videre blir den stabiliserte oljen ført til Åsgard C - FSU for lagring og lossing, mens rikgassen går i Åsgard transportsystem (ÅTS) til Kårstø der NGL og kondensat tas ut.

Gass for gassløft kommer til Maria fra Åsgard B via Tyrihans D ramme og trykkstøtte kommer til Maria fra injeksjon av sulfatredusert vann fra Heidrun TLP.

Wintershall anslår at forventede utvinnbare reserver for Maria er 28,9 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje, 1,32 millioner tonn NGL og 2,31 milliarder Sm3 gass. Det er ventet at Maria skal produsere i 22 år.

 

(Illustrasjon: Wintershall)

(Illustrasjon: Wintershall)


Oppdatert: 16.11.2017

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.