Lanserer standarder for CO2-fangst og lagring (CCS)

28.09.2017 Nye internasjonale standarder for lagring (CCS) og transport av karbondioksid (CO2) skal presenteres på et seminar hos Oljedirektoratet i Stavanger 1. november.

Seminaret er et samarbeid mellom institusjonen Standard Norge, Gassnova og Oljedirektoratet.

Flere av Norges fremste fagpersoner innenfor CCS (Carbon capture and storage) fra næringslivet, myndigheter, forskning og utvikling har i flere år deltatt i internasjonal standardisering. Sammen med eksperter fra 15 andre land, har disse utviklet de første CCS-standardene som vil bidra til å tilrettelegge konkrete CO2-fangst- og lagringsprosjekter.

Standardene som blir lansert 1. november, gjelder lagring av CO2 og transport av CO2 gjennom rørledning. Transportstandarden, ISO 27913, omhandler sammensetningen av CO2-strømmen, krav til design av rørledningen (inkludert materialvalg, veggtykkelser, ventiler) samt konstruksjon og drift av rørledningene. Lagringsstandarden, ISO 27914, handler om krav til valg av lagringssted, operasjon (injeksjon) og nedstengning, og innbefatter også brønninfrastruktur, risikostyring og overvåkning av lagringsstedet.

Oljedirektoratet har de siste årene gjort mye arbeid innen fangst og lagring av karbondioksid. Aktuelle lagringssteder på norsk sokkel er kartlagt og beskrevet i et omfattende atlas. Forskrifter for transport og lagring er også ferdigstilt.

Bruk emneknaggen #ccs dersom du vil legge ut meldinger eller bilder knyttet til denne lanseringen.

 

Illustrasjonsfoto: Emile Ashley

En rekke eksperter samles i Stavanger 1. november for å presentere nye standarder for lagring og transport av CO2.
(Illustrasjonsfoto: Emile Ashley).

Oppdatert: 22.07.2021