Lanserer standarder for CO2-fangst og lagring (CCS)

28.09.2017 Nye internasjonale standarder for lagring (CCS) og transport av karbondioksid (CO2) skal presenteres på et seminar hos Oljedirektoratet i Stavanger 1. november.

Seminaret er et samarbeid mellom institusjonen Standard Norge, Gassnova og Oljedirektoratet.

Flere av Norges fremste fagpersoner innenfor CCS (Carbon capture and storage) fra næringslivet, myndigheter, forskning og utvikling har i flere år deltatt i internasjonal standardisering. Sammen med eksperter fra 15 andre land, har disse utviklet de første CCS-standardene som vil bidra til å tilrettelegge konkrete CO2-fangst- og lagringsprosjekter.

Standardene som blir lansert 1. november, gjelder lagring av CO2 og transport av CO2 gjennom rørledning. Transportstandarden, ISO 27913, omhandler sammensetningen av CO2-strømmen, krav til design av rørledningen (inkludert materialvalg, veggtykkelser, ventiler) samt konstruksjon og drift av rørledningene. Lagringsstandarden, ISO 27914, handler om krav til valg av lagringssted, operasjon (injeksjon) og nedstengning, og innbefatter også brønninfrastruktur, risikostyring og overvåkning av lagringsstedet.

Oljedirektoratet har de siste årene gjort mye arbeid innen fangst og lagring av karbondioksid. Aktuelle lagringssteder på norsk sokkel er kartlagt og beskrevet i et omfattende atlas. Forskrifter for transport og lagring er også ferdigstilt.

Bruk emneknaggen #ccs dersom du vil legge ut meldinger eller bilder knyttet til denne lanseringen.

 

Illustrasjonsfoto: Emile Ashley

En rekke eksperter samles i Stavanger 1. november for å presentere nye standarder for lagring og transport av CO2.
(Illustrasjonsfoto: Emile Ashley).

Oppdatert: 22.07.2021

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).