Leverte ny plan for Yme-utbygging

19.12.2017 Operatør Repsol leverte tirsdag inn endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Yme-feltet i Nordsjøen. Det skal investeres over åtte milliarder kroner i utbyggingen. Planlagt oppstart er i 2020.

Yme planlegges utviklet ved bruk av eksisterende innretninger som ble installert på feltet under utbyggingen i 2007. Produksjon planlegges fra den innleide, oppjekkbare, bore- og produksjonsinnretningen Mærsk Inspirer. Den skal modifiseres og tilpasses drift på Yme.

De forventede framtidige utvinnbare oljeressursene fra Yme er 10,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) – tilsvarende 65 millioner fat olje.

 

Lenke til pressemelding fra OED:

 

«Målet med petroleumsforvaltningen er å sikre størst mulig verdiskapning for samfunnet fra petroleumsressursene på norsk sokkelen. Oljedirektoratet er positiv til nye initiativ fra næringen som kan bidra til å øke den samfunnsmessige verdiskapingen, inkludert initiativet til å utnytte verdipotensialet i Yme,» sier Tove Francke, underdirektør i Utbygging og drift, Nordsjøen sør.

De nærmeste ukene skal Oljedirektoratet på vanlig måte gå gjennom beslutningsgrunnlaget og blant annet vurdere økonomiske, tekniske og ressursmessige risikoer ved prosjektet.  

Yme var i produksjon fra 1996 til 2001, deretter ble feltet stengt og innretningene fjernet. Feltet var ikke lenger lønnsomt å drive. I 2007 ble det godkjent en ny PUD for Yme.

Yme ble opprinnelig bygget ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning og et lagerskip for den ene strukturen, Gamma. Den andre strukturen, Beta, ble bygget ut med havbunnsbrønner.

På grunn av strukturelle mangler kunne denne innretningen ikke brukes, og den ble fjernet i 2016 uten at produksjonen på feltet var blitt igangsatt.

Nå skal totalt ni brønner gjenbrukes og det planlegges seks nye brønner. Strategien er å produsere fra horisontale brønner med trykkstøtte fra vanninjeksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon. Alt produsert vann og all gass skal reinjiseres i reservoaret.

De eksisterende innretningene på Yme omfatter caissong, havbunns-lagertank for olje, rørledninger og kobling mellom Gamma og Beta, manifold og havbunnsramme med tre slisser på Beta, havbunns-lastesystem for olje fra lagertank, og brønner på både Gamma og Beta.

 

Oversikt over Yme-feltet (illustrasjon: Repsol)

Oversikt over Yme-feltet
(illustrasjon: Repsol)

 

Rettighetshaverne i Yme er Repsol (operatør, 55 prosent), Lotos (20), Okea (15) og Kufpec (10).

Oppdatert: 19.12.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.