Leverte ny plan for Yme-utbygging

19.12.2017 Operatør Repsol leverte tirsdag inn endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Yme-feltet i Nordsjøen. Det skal investeres over åtte milliarder kroner i utbyggingen. Planlagt oppstart er i 2020.

Yme planlegges utviklet ved bruk av eksisterende innretninger som ble installert på feltet under utbyggingen i 2007. Produksjon planlegges fra den innleide, oppjekkbare, bore- og produksjonsinnretningen Mærsk Inspirer. Den skal modifiseres og tilpasses drift på Yme.

De forventede framtidige utvinnbare oljeressursene fra Yme er 10,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) – tilsvarende 65 millioner fat olje.

 

Lenke til pressemelding fra OED:

 

«Målet med petroleumsforvaltningen er å sikre størst mulig verdiskapning for samfunnet fra petroleumsressursene på norsk sokkelen. Oljedirektoratet er positiv til nye initiativ fra næringen som kan bidra til å øke den samfunnsmessige verdiskapingen, inkludert initiativet til å utnytte verdipotensialet i Yme,» sier Tove Francke, underdirektør i Utbygging og drift, Nordsjøen sør.

De nærmeste ukene skal Oljedirektoratet på vanlig måte gå gjennom beslutningsgrunnlaget og blant annet vurdere økonomiske, tekniske og ressursmessige risikoer ved prosjektet.  

Yme var i produksjon fra 1996 til 2001, deretter ble feltet stengt og innretningene fjernet. Feltet var ikke lenger lønnsomt å drive. I 2007 ble det godkjent en ny PUD for Yme.

Yme ble opprinnelig bygget ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning og et lagerskip for den ene strukturen, Gamma. Den andre strukturen, Beta, ble bygget ut med havbunnsbrønner.

På grunn av strukturelle mangler kunne denne innretningen ikke brukes, og den ble fjernet i 2016 uten at produksjonen på feltet var blitt igangsatt.

Nå skal totalt ni brønner gjenbrukes og det planlegges seks nye brønner. Strategien er å produsere fra horisontale brønner med trykkstøtte fra vanninjeksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon. Alt produsert vann og all gass skal reinjiseres i reservoaret.

De eksisterende innretningene på Yme omfatter caissong, havbunns-lagertank for olje, rørledninger og kobling mellom Gamma og Beta, manifold og havbunnsramme med tre slisser på Beta, havbunns-lastesystem for olje fra lagertank, og brønner på både Gamma og Beta.

 

Oversikt over Yme-feltet (illustrasjon: Repsol)

Oversikt over Yme-feltet
(illustrasjon: Repsol)

 

Rettighetshaverne i Yme er Repsol (operatør, 55 prosent), Lotos (20), Okea (15) og Kufpec (10).

Oppdatert: 19.12.2017