Leverte storstilt Snorre-plan

21.12.2017 Myndighetene mottok torsdag en endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Snorre expansion project. Utbyggingen er et av de største prosjektene for økt utvinning (IOR) på norsk sokkel.

Prosjektet bidrar til forlenget drift og gir store merinntekter, også til samfunnet.

Snorre-feltet ligger cirka 150 kilometer vest av Florø i Sogn og Fjordane. Vanndypet varierer fra 300 til 380 meter. Den første utbyggingsplanen for Snorre ble godkjent av myndighetene i 1988 og feltet har produsert siden 1992. Med den nye utvidelsen og andre tiltak for levetidsforlengelse, planlegger rettighetshaverne for en produksjonshorisont fram til 2041 – og med mulighet for ytterligere forlengelse.

De utvinnbare ressursene er av operatøren Statoil beregnet til 31 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje (195 millioner fat). Dette tilsvarer cirka det dobbelte av oljereservene i Gina Krog-feltet i Nordsjøen.

Snorre-prosjektets investeringsestimat er 19,3 milliarder kroner (2017-kroner).

Produksjonsstart er planlagt i første kvartal 2021.

 

Lenke til pressemelding fra OED:

 

Utbyggingsprosjektet består av tre utbyggingsdeler: Havbunnsrammer, oppgraderinger på Snorre A-innretningen, samt import av gass for å øke oljeutvinningen fra feltet.

Havbunnsutbyggingen består av seks brønnrammer, hver med fire brønner. Det er planlagt tolv brønner for produksjon og tolv brønner for vann- og gassinjeksjon. Utbyggingen legger til rette for tilknytning av ytterligere brønnrammer

Snorre-feltets reservegrunnlag er 276 millioner Sm3 olje. Av disse gjenstår det å produsere cirka 63 millioner Sm3. I tillegg kommer nå 31 millioner Sm3 fra det nye utbyggingsprosjektet.

Snorre-feltet er komplisert og oppdelt av mange forkastninger. Det krever et stort antall brønner for å utvinne de betydelige gjenværende ressursene.

«Dette prosjektet øker utvinningsgraden fra feltet fra 46 til 51 prosent, noe som er svært bra for et slikt komplisert reservoar. Utbyggingsplanen kommer som et resultat av utrettelig arbeid både fra selskapene og myndighetene, et arbeid som har pågått de siste 12-15 år. I så måte er dette en merkedag,» sier Arvid Østhus, underdirektør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Videreutviklingen av Snorre-feltet er i tråd med ambisjonene i Stortingsmelding nr. 28 (2010-11) – Petroleumsmeldingen. Denne meldingen vier særlig oppmerksomhet til økt utvinning fra felt i drift.

«Myndighetene har over lengre tid arbeidet for en stor løsning som innebærer at alle lønnsomme ressurser kan bli produsert. Løsningen som legges fram, legger grunnlaget for en langsiktig videreutvikling av Snorre-feltet og realisering av store verdier for samfunnet,» sier Ingrid Sølvberg, direktør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Rettighetshaverne i Snorre-feltet er Statoil (operatør, 33,28 prosent), Petoro (30), ExxonMobil (17,45), Idemitsu (9,60), DEA (8,57) og Point (1,11).

 

Et av de største prosjektene for økt utvinning skal skje på Snorre-feltet i Nordsjøen. Havbunnsutbyggingen består av seks brønnrammer, hver med fire brønner. Det er planlagt tolv brønner for produksjon og tolv brønner for vann- og gassinjeksjon. Utbyggingen legger til rette for tilknytning av ytterligere brønnrammer. (Illustrasjon: Statoil)

Et av de største prosjektene for økt utvinning skal skje på Snorre-feltet i Nordsjøen. Havbunnsutbyggingen består av seks brønnrammer, hver med fire brønner. Det er planlagt tolv brønner for produksjon og tolv brønner for vann- og gassinjeksjon. Utbyggingen legger til rette for tilknytning av ytterligere brønnrammer.
(Illustrasjon: Statoil)

Oppdatert: 21.12.2017