Leverte utbyggingsplan Fenja

19.12.2017 Rettighetshaverne med operatør VNG i spissen, leverte tirsdag en plan for utbygging og drift (PUD) av Fenja i Norskehavet. Investeringene er beregnet om lag ti milliarder kroner.

Fenja-utbyggingen inkluderer planer for to forekomster: «Pil» (6406/12-3S) og «Bue» (6406/12-3A), begge funnet i 2014. Planlagt utbyggingsløsning er en sekvensiell utbygging der Pil bygges ut og hvor Bue representerer en oppside som kan bekreftes gjennom boring av produksjonsbrønner på «Pil» før det eventuelt blir satt i produksjon.

Funnene planlegges produsert til Njord A-innretningen om lag 35 kilometer nord for Fenja.

Planen er å starte produksjonen i fjerde kvartal 2020. Forventede utvinnbare reserver er om lag 15,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (97 millioner fat).

 

Lenke til OEDs pressemelding:

 

Utbyggingsløsningen består av to havbunnsrammer med produksjonsbrønner samt vann- og gassinjeksjonsbrønner. Modifikasjoner på Njord-feltet planlegges utført mens Njord er i land for oppgraderinger.

Oppvarming av produksjonsrøret ved produksjonstans er nødvendig for å hindre voks- og hydratdannelse. Rørløsningen som er valgt er et elektrisk oppvarmet rør-i-rør. Oppvarmet rør-i-rør over så lang avstand er ikke bygd før og det er derfor behov for teknologikvalifisering.

«At det nå innleveres to utbyggingsplaner i Norskehavet som skal kvalifisere denne type rørkonsept er spennende,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for Utbygging og drift i Norskehavet.

«Arbeidet som gjøres av rettighetshaverne på Fenja og Ærfugl, i samarbeid med leverandørene, er viktig. Oljedirektoratet ser for seg at denne type løsning blir et viktig bidrag i arbeidet med å muliggjøre framtidig flerfasetransport over lengre avstander på norsk sokkel.»

Rettighetshaverne i Fenja er VNG (operatør 30 prosent), Point (45) og Faroe (25).

 

Fenja bygges ut med havbunnsinnretninger knyttet til Njord-plattformen (Illustrasjon: VNG)

Fenja bygges ut med havbunnsinnretninger knyttet til Njord-plattformen
(Illustrasjon: VNG)

Oppdatert: 08.01.2018