Nye standarder for transport og lagring av CO2

01.11.2017 I dag lanseres to internasjonale standarder for lagring og transport av karbondioksid (CO2). Standardene er utviklet av eksperter fra 16 land.

Oljedirektoratet er vertskap for lanseringen. Dagens seminar skjer i samarbeid med Standard Norge og Gassnova.

Norges fremste fagpersoner har deltatt i arbeidet med å utvikle standardene. Norske CCS-eksperter (Carbon capture and storage) fra næringslivet, myndigheter, forskningsinstitusjoner har i flere år deltatt i standardiseringsarbeidet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Nå lanseres to viktige CCS-standarder, én for transport og én for lagring.

Transportstandarden, stiller krav til design, konstruksjon og drift av rørledningene, mens lagringsstandarden blant annet omhandler krav til valg av lagringssted, operasjon og nedstengning.

I dagens program settes søkelyset på betydningen de nye standardene får for transport og lagring av CO2 på norsk sokkel.

 

Illustrasjon: Morten Bertelsen

Illustrasjon: Morten Bertelsen

 


Oppdatert: 01.11.2017