Øker reservene på Goliat

30.03.2017 Det skal bores to brønner fra Goliat i Barentshavet for å starte produksjonen fra Snadd-formasjonen. Dette øker oljereservene på Goliat med 1,2 millioner standard kubikkmeter (7,5 millioner fat).

Snadd-reservoaret ligger mellom de to reservoarene som Goliat allerede produserer fra (Realgrunnen og Kobbe). Disse ressursene ble nevnt i Plan for utbygging og drift (PUD) for Goliat, og myndighetene har nå godkjent Enis søknad om fritak for PUD.

Ressursene i Snadd ligger innenfor Goliat-lisensen som har godkjent konsekvensutredning. Det er ikke nødvendig å foreta modifikasjonsendringer på Goliat-plattformen. Brønnene skal bores fra undervannsutstyret på Goliat. Det blir boret én produksjonsbrønn og én vanninjeksjonsbrønn i Snadd.

Med Snadd øker reservene på Goliat til om lag 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (om lag 200 millioner fat).

Ifølge operatøren Eni kan oppstart av produksjon fra Snadd skje i 2017.

Det er identifisert flere prospekter i området. Ved funn kan disse tilknyttes Goliat. Videre boringer og studier avgjør om disse da kan produseres lønnsomt.

«Oljedirektoratet er fornøyd med at ressursene i Snadd blir produsert. Samtidig forventer vi at rettighetshaverne på Goliat borer flere brønner som kan bidra til å øke utvinningen fra feltet ytterligere,» sier Tomas Mørch, underdirektør i Oljedirektoratet med ansvar for utbygging og drift i Barentshavet.

 

Snadd skal bores fra Goliats undervannsinfrastruktur og produseres på plattformen. Dette øker den beregnede totalproduksjonen fra Goliat til cirka 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (ca 200 millioner fat), hovedsakelig olje. (illustrasjon: Eni).

Snadd skal bores fra Goliats undervannsinfrastruktur og produseres på plattformen. Dette øker den beregnede totalproduksjonen fra Goliat til cirka 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (ca 200 millioner fat), hovedsakelig olje.
(illustrasjon: Eni).

 

Relevant

Oppdatert: 29.09.2017