Økt gassutvinning fra Ormen Lange

10.02.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for utvidelsen av gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

Med dette kan utvinningen fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet øke med 25-30 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass.

Nyhamna

Nyhamna (Foto: Shell)

Oppgraderingen – også kalt Nyhamna expansion – består av to hoveddeler. Den første, utvidelsen av gassanlegget, omfatter landbasert kompresjon av gassen fra Ormen Lange. En ny kompressor opprettholder gasstrykket på Nyhamna etter som trykket i reservoaret synker.

Den andre delen omfatter eksport- og prosessfasiliteter for Polarled. Denne rørledningen skal transportere gassen fra det kommende Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna.

Polarled-kompresjon og eksport er planlagt startet opp høsten 2018. Gassen fra Dvalin-feltet – med planlagt oppstart høsten 2020 – skal også transporteres gjennom Polarled.

Utvidelsen gjør at eksportkapasiteten fra Nyhamna øker fra 70 til 84 millioner Sm3 i døgnet. Gassen eksporteres via Sleipner A-plattformen i Nordsjøen til gassterminalen Easington i Nordøst-England.

«Dette er et stort og viktig prosjekt for økt utvinning, hvor landbasert kompresjon er første trinn. Neste trinn er feltnær kompresjon,» sier Kalmar Ildstad i Oljedirektoratet. Han er underdirektør for Utbygging og drift i Norskehavet.

Neste prosjekt for økt gassutvinning fra Ormen Lange – som ligger på 800-1100 meters vanndyp – er kompresjonsløsninger til havs. Shell og partnerne jobber med å utrede ulike konsepter for å ta i bruk kompresjon når behovet oppstår – sannsynligvis midt på 2020-tallet.

Ormen Lange ble påvist i 1997, og produksjonen startet ti år senere. Feltets levetid strekker seg til etter 2035. Shell (17,81 prosent) er operatør og de andre rettighetshaverne er Petoro (36,48), Statoil (25,35), Dong (14,02) og ExxonMobil (6,34).

 

Operatøren Shells video om prosjektet:

 


Oppdatert: 29.09.2017