Oppdatert veiledning til årlig statusrapport for felt i produksjon

07.09.2017 Veiledning til årlig statusrapport (ÅSR) er nå oppdatert. Mens det høsten 2016 ble gjort vesentlige endringer, er det for 2017 kun gjort mindre justeringer.

Endringene er omtalt og merket i 2017-veiledningen, og omfatter i hovedsak:

  • Noe mer informasjon om brønner og komplettering (Ja/Nei -spørsmål)
  • Noe mer vekt på avbøtende tiltak
  • Digitalisering og automatisering er særlig nevnt i veiledningen til noen kapitler
  • Ny tabell knyttet til fakling og kaldventilering

Les mer:

 

Oppdatert: 22.07.2021