Klart for oppstart av Gina Krog

24.05.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart for Gina Krog-feltet i Nordsjøen. Operatør Statoil planlegger oppstart sent juni 2017.

Feltet er bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning og et lagerskip for olje på 110-120 meters havdyp. Olje skal eksporteres via bøyelasterskip, og rikgassen sendes til Sleipner A-plattformen for sluttprosessering.

Gass til gassinjeksjon skal importeres fra Zeepipe 2A (Gassled). Feltet skal knyttes til en felles løsning for kraftforsyning fra land for Utsirahøgda.

De utvinnbare reservene for Gina Krog er 16,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje, 11,8 milliarder Sm3 gass og 3,2 millioner tonn NGL. Investeringskostnadene er forventet å bli 30,9 milliarder kroner som er godt innenfor usikkerhetsintervallet i Plan for utbygging og drift (PUD).

Det er Statoil som er operatør i utvinningstillatelsene 029 B, 029 C, 048 og 303.

 

Gina Krog er bygget ut med bunnfast produksjonsinnretning og et lagerskip for olje. (illustrasjon: Statoil)

Gina Krog er bygget ut med bunnfast produksjonsinnretning og et lagerskip for olje.
(illustrasjon: Statoil)

 


Oppdatert: 29.09.2017