Program

02.05.2017 Følg direktesending om ressursestimatet for Barentshavet nord, og bakgrunnen for kartleggingen, på nett-tv 16. mai fra klokka 10 til 13.

Seminaret holdes i Oljedirektoratets lokaler i Stavanger fra klokka 10 til 14. 

Program

Kl. 10.00

Letedirektør Sissel Eriksen presenterer ODs ressursestimat for Barentshavet nord og bakgrunnen for kartleggingen på et overordnet nivå.

Kaffepause

Kl. 10.50

I denne delen av seminaret gir vi en grundigere faglig presentasjon av arbeidet. Vi presenterer våre data og tolkninger og arbeidet med grunne boringer.

Deretter deler vi erfaringer og resultater fra bruk av 3D P-kabel på Sentralbankhøgda.

Det faglige programmet avsluttes med en gjennomgang av letemodeller og ressursestimering.

Seminaret avsluttes med en enkel lunsj klokka 13.00.

 

Hjertelig velkommen!

Oppdatert: 29.09.2017