Ressursrapport felt og funn 2017

06.06.2017 Oljedirektoratet presenterer ressursrapport for felt og funn 2017 torsdag 15. juni klokken 10.00.

Oljedirektoratet har en viktig rolle i å formidle fakta og kunnskap om norsk petroleumsvirksomhet. Med utgangspunkt i Oljedirektoratets unike faktagrunnlag og helhets-perspektiv, har vi utarbeidet en rapport som framhever det store gjenværende verdipotensialet i påviste olje- og gassressurser på norsk sokkel.

Det er funnet enorme mengder olje og gass som fortsatt venter på å bli produsert. Rapporten underbygger norsk sokkels konkurransekraft og peker på mulighetene for fortsatt høy verdiskaping for fellesskapet i mange tiår framover.

 

Vi presenterer et innblikk i temaene som rapporten omhandler.

  • Hovedtrekk fra rapporten v/Ingrid Sølvberg, direktør for Utbygging og drift.
  • EOR-potensial på norsk sokkel v/Arvid Østhus, underdirektør i Utbygging og drift
  • Lunsj

Presentasjonen sendes direkte på www.npd.no

Rapporten blir lagt fram i Måltidets Hus (Auditoriet) på Ullandhaug i Stavanger.

 

Oppdatert: 29.09.2017