Revidert veiledning til PUD og PAD

03.07.2017 Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har revidert veiledning til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

Denne utgaven erstatter tidligere versjon av februar 2010.

Last ned pdf

 

Oppdatert: 29.09.2017