Revidert veiledning

26.06.2017 Oljedirektoratet har utarbeidet en revidert veiledning til petroleumsforskriftens § 30a om samtykke til oppstart og videreføring.

Hensikten med endringene er å forenkle og klargjøre bruken av samtykkebestemmelsen. Revidert veiledning finnes på npd.no og er gjeldende fra dags dato.

 

Oppdatert: 29.09.2017