SMIL

15.09.2017 Oljedirektoratet (OD) har lansert en ny og utvidet versjon av SMIL-portalen.

SMIL ble etablert i 2015 som del av regjeringens program for å digitalisere samhandling mellom myndighetene og oljeselskapene. SMIL er fra oppstart benyttet til søknader om utsettelse av frister for arbeidsforpliktelser i utvinningstillatelsene. Fra 15.september 2017 skal SMIL også brukes til meldinger fra operatør til OED/OD om beslutninger tatt i lisensene.

Systemet er tilgjengelig via ekstranettet License2Share (L2S).

«Hensikten med SMIL, som står for smart interaktiv lisensadministrasjon, er å strømlinjeforme og forbedre kommunikasjon og søknadsprosesser for selskapene og for OD,» sier Maria Juul, som er underdirektør for informasjonsforvaltning.

Søknader og meldinger som sendes inn til myndighetene via SMIL, gjelder arbeidsforpliktelsene som utvinningstillatelsene har i leteperioden (initiell periode). Denne perioden varer som regel i fire til åtte år. Etter tildeling må utvinningstillatelser vanligvis gjennomføre et arbeidsprogram, som kan omfatte innsamling av seismikk og boring av letebrønner, med et sett av tidsfrister.

«Den nye versjonen av SMIL inneholder forbedringer av opprinnelig modul for å søke om utsettelse av frister, og en ny modul for å melde til OED/OD om beslutning tatt i lisensen om å gjennomføre neste del av arbeidsprogrammet, eller oppgi utvinningstillatelsen,» sier Juul.

Les mer om:
Nettportalen SMIL >>


Kontaktperson:

Toril Opstvedt, tlf: 51 87 66 52

Oppdatert: 29.09.2017