Oljedirektoratet

SMIL

15.09.2017 Oljedirektoratet (OD) har lansert en ny og utvidet versjon av SMIL-portalen.

SMIL ble etablert i 2015 som del av regjeringens program for å digitalisere samhandling mellom myndighetene og oljeselskapene. SMIL er fra oppstart benyttet til søknader om utsettelse av frister for arbeidsforpliktelser i utvinningstillatelsene. Fra 15.september 2017 skal SMIL også brukes til meldinger fra operatør til OED/OD om beslutninger tatt i lisensene.

Systemet er tilgjengelig via ekstranettet License2Share (L2S).

«Hensikten med SMIL, som står for smart interaktiv lisensadministrasjon, er å strømlinjeforme og forbedre kommunikasjon og søknadsprosesser for selskapene og for OD,» sier Maria Juul, som er underdirektør for informasjonsforvaltning.

Søknader og meldinger som sendes inn til myndighetene via SMIL, gjelder arbeidsforpliktelsene som utvinningstillatelsene har i leteperioden (initiell periode). Denne perioden varer som regel i fire til åtte år. Etter tildeling må utvinningstillatelser vanligvis gjennomføre et arbeidsprogram, som kan omfatte innsamling av seismikk og boring av letebrønner, med et sett av tidsfrister.

«Den nye versjonen av SMIL inneholder forbedringer av opprinnelig modul for å søke om utsettelse av frister, og en ny modul for å melde til OED/OD om beslutning tatt i lisensen om å gjennomføre neste del av arbeidsprogrammet, eller oppgi utvinningstillatelsen,» sier Juul.

Les mer om:
Nettportalen SMIL >>


Kontaktperson:

Toril Opstvedt, tlf: 51 87 66 52

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.