12 utvinningstillatelser tilbys til 11 selskap i 24. konsesjonsrunde

18.06.2018 I forbindelse med 24. konsesjonsrunde sender Olje- og energidepartementet i dag, 18. juni, ut tilbud om 12 nye utvinningstillatelser til 11 selskap.

Tre av de tilbudte utvinningstillatelsene ligger i Norskehavet og ni i Barentshavet.

Oppdatert: 19.06.2018