38 selskaper har søkt om areal i TFO 2018

07.09.2018 Myndighetene har mottatt søknader fra 38 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Søknadsfristen gikk ut 4. september.

- I fjor var det rekordstor interesse når det gjelder antall søknader. Det er gledelig å se at interessen er omtrent like stor for årets TFO, sier letedirektør Torgeir Stordal.

De fleste selskapene som er aktive på norsk sokkel har levert søknader i årets runde, og det er også kommet søknader fra selskap som er nye på sokkelen.

Selv om interessen er størst i Nordsjøen og Norskehavet, må vi tilbake til 2007 for å finne større interesse for Barentshavet i en TFO-runde.

- Årets søknader viser at det er stor interesse for å lete nær eksisterende felt og infrastruktur, og det er positivt at selskapene ønsker å identifisere eventuelle tilleggsressurser, sier Stordal.

- Arealet for TFO ble utvidet i forkant av årets runde, og vi ser at det er interesse for det utvidete området, både i Norskehavet og Barentshavet.

Nå starter Oljedirektoratet arbeidet med å evaluere søknadene. Selskap som får utvinningstillatelser må ha teknisk ekspertise og god geologisk forståelse. Det blir også lagt vekt på finansiell styrke og erfaring.

På nyåret offentliggjør myndighetene hvilke selskap som får tilbud om andeler i TFO 2018.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet om TFO 2018 (åpnes i nytt vindu)

Oppdatert: 07.09.2018