38 selskaper har søkt om areal i TFO 2018

07.09.2018 Myndighetene har mottatt søknader fra 38 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Søknadsfristen gikk ut 4. september.

- I fjor var det rekordstor interesse når det gjelder antall søknader. Det er gledelig å se at interessen er omtrent like stor for årets TFO, sier letedirektør Torgeir Stordal.

De fleste selskapene som er aktive på norsk sokkel har levert søknader i årets runde, og det er også kommet søknader fra selskap som er nye på sokkelen.

Selv om interessen er størst i Nordsjøen og Norskehavet, må vi tilbake til 2007 for å finne større interesse for Barentshavet i en TFO-runde.

- Årets søknader viser at det er stor interesse for å lete nær eksisterende felt og infrastruktur, og det er positivt at selskapene ønsker å identifisere eventuelle tilleggsressurser, sier Stordal.

- Arealet for TFO ble utvidet i forkant av årets runde, og vi ser at det er interesse for det utvidete området, både i Norskehavet og Barentshavet.

Nå starter Oljedirektoratet arbeidet med å evaluere søknadene. Selskap som får utvinningstillatelser må ha teknisk ekspertise og god geologisk forståelse. Det blir også lagt vekt på finansiell styrke og erfaring.

På nyåret offentliggjør myndighetene hvilke selskap som får tilbud om andeler i TFO 2018.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet om TFO 2018 (åpnes i nytt vindu)

Oppdatert: 07.09.2018

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.