Doblet reservene, fikk IOR-prisen

28.08.2018 Rettighetshaverne for Alvheim-feltet i Nordsjøen får IOR-prisen fordi de har vært villige til å ta risiko.

De har tatt i bruk nyutviklet teknologi, delt data og evnet å se og utvikle et større område under ett. Dette har bidratt til at de utvinnbare reservene fra området er mer enn doblet.

Oljedirektoratets pris – den 15. i rekken – ble utdelt av oljedirektør Bente Nyland under et arrangement på ONS 2018 i Stavanger tirsdag ettermiddag. Det var representanter for Aker BP (operatør med 65 prosents andel), Conoco Phillips (20 prosent) og Lundin (15 prosent) som ble kalt opp på scenen for å motta den prestisjetunge prisen.

«Juryen har etter en svært krevende – og hyggelig – prosess konkludert med at den kandidaten som i har scoret flest poeng på kriteriene for IOR-prisen, er rettighetshaverne på Alvheim,» sa Nyland under seremonien på ONS.

Tidligere vinnere.

Alvheim-feltet startet produksjonen i 2008. Omfattende datainnsamling har ledet til identifisering, modning og boring av nye brønnmål – uavbrutt siden oppstarten. I tillegg har et leteprogram nær feltet resultert i funn og utvikling av en rekke nye funn.

Disse har blitt bygget ut, samt at funn også utenfor feltområdet har blitt knyttet opp til Alvheim. Eksempler på dette er Vilje, Volund, Bøyla og Skogul. Dette har bidratt til at reservene i Alvheim-området er mer enn doblet sammenlignet med det som ble beskrevet i godkjent Plan for utbygging og drift i 2004.

Boring av pilotforsøkshull, flergrensbrønner, utstrakt bruk av olje- og vannsporing (tracere), 4D-seismikk, innstrømningskontrollventiler (ICD) og autonome innstrømningskontrollventiler (AICD) i brønnene, er noen av teknologiene som har gjort det mulig å optimalisere produksjonen fra Alvheim og alle tilknytningene med reservoarer som består mye av relativt tynne oljekolonner.

De gode erfaringene med bruk av avanserte kompletteringsløsninger (nevnte innstrømningskontrollventiler) for å redusere gassproduksjon og dermed øke oljeproduksjonen, har ført til et forskningsprosjekt og en plan om installering av en videreutviklet løsning – AICV – som stenger for uønsket vann- eller gassproduksjon.

«Årets IOR-prisfinalister har vist at forskning, kunnskap og teknologiutvikling er helt avgjørende for å realisere økt oljeutvinning.  Prisvinnerne har demonstrert dette ved å ta i bruk nye metoder og teknologi, samt at de har evnet å se og utvikle et større område under ett.

«Selskapene tar nå ut gevinsten i form av økt utvinning – og økte verdier,» sier Arvid Østhus, underdirektør i Oljedirektoratet for Utbygging og drift, Nordsjøen nord.
De andre nominerte finalistene var teknologiselskapet Resman og professor Svein Skjæveland ved Universitetet i Stavanger.

Det var nominert tre finalister til årets IOR-pris.

Ved valg av vinnerkandidater vektlegges følgende punkter

  • Implementering av ny teknologi eller etablert teknologi anvendt på ny måte
  • Smartere arbeidsmetoder og prosesser
  • Prosjektets modenhet
  • Risikovilje, djervskap og vågemot
  • Fremragende forskning

Oljedirektoratets pris – den 15. i rekken – ble utdelt av oljedirektør Bente Nyland under et arrangement på ONS 2018 i Stavanger tirsdag ettermiddag. Det var representanter for Aker BP (operatør med 65 prosents andel), Conoco Phillips (20 prosent) og Lundin (15 prosent) som ble kalt opp på scenen for å motta den prestisjetunge prisen.

Oljedirektoratets pris – den 15. i rekken – ble utdelt av oljedirektør Bente Nyland under et arrangement på ONS 2018 i Stavanger tirsdag ettermiddag. Det var representanter for Aker BP (operatør med 65 prosents andel), Conoco Phillips (20 prosent) og Lundin (15 prosent) som ble kalt opp på scenen for å motta den prestisjetunge prisen.

Oppdatert: 21.07.2021