IOR-seminar på ONS

17.08.2018 ODs IOR-pris deles ut på ONS. Prisen, som deles ut annen hvert år på ONS, gis til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning av olje og gass.

Finalistene til årets pris er Alvheimfeltet i Nordsjøen, teknologiselskapet Resman og professor emeritus, Universitetet i Stavanger, Svein Magne Skjæveland. Prisen deles ut av Oljedirektør Bente Nyland.

Oljedirektoratet er svært opptatt av at alle lønnsomme ressurser blir produsert fra feltene. På bakgrunn av dette ble IOR-prisen etablert i 1998, sier Nyland.

Tirsdag 28. august inviterer ONS og Oljedirektoratet til IOR-seminar på ONS. Her presenterer Oljedirektoratet og finalistene sitt syn på økt utvinning basert på sine ulike ståsted.

IOR-seminaret foregår i hall 10 (DnB Arena), 2. etasje, stage 5 kl. 10-12.

Alle med utstillingsbillett har adgang til seminaret. Hjertelig velkommen!

Besøk oss også på standen vår på ONS i hall 8, stand 8100

Møt oss på ONS

Oppdatert: 21.07.2021