Kurs for næringen – Hva gjør OD?

11.04.2018 Vi arrangerer et endagskurs for oljeselskapene om ODs oppgaver og roller. Kurset går på norsk den 12. juni.

Vi hadde et tilsvarende kurs for næringen seint på året i fjor. Målgruppen er medlemmer i lisenskomiteene for leting, funn og felt, andre fagfolk og myndighetskontakter i oljeselskapene.

Målet er å friske opp kunnskapen om hva OD gjør i lete-, utbyggings- og driftsfasen i forhold til næringen. Kurset vil ha særlig fokus på oppfølging av utvinningstillatelser. Der vil være oppkobling mot Harstad-kontoret.

Påmelding

Invitasjon

Program

 

Kontaktperson:

Kaja Kristoffersen

Tlf. 94284321
 

Oppdatert: 22.07.2021