Oljedirektoratet

Leverte utbyggingsplan for Nova

16.05.2018 Rettighetshaverne med operatør Wintershall i spissen, leverte onsdag en plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Nova (tidligere «Skarfjell») i Nordsjøen. Utbyggingskostnadene er beregnet til 9,9 milliarder kroner.

Nova er en havbunnsutbygging som skal knyttes opp mot Gjøa-innretningen via rørledninger. Neptune er operatør for Gjøa. Nova ligger 17 kilometer sørvest for Gjøa og cirka 50 kilometer fra Florø.

Planen er å starte produksjonen i september 2021. Forventede utvinnbare reserver er om lag 12,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (77 millioner fat).

Utbyggingsløsningen består av to havbunnsrammer med tre produksjonsbrønner samt tre vanninjeksjonsbrønner. Feltet bygges ut med fleksibilitet til nok en bunnramme á fire brønner.

Utbyggingen omfatter en ny modul på Gjøa som utgjør rundt to milliarder kroner av de totale utbyggingskostnadene. Gjøa er allerede tilrettelagt for tredjeparts-tilknytning.

Gjøa skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova-feltet skal forsynes med kraft fra land via Gjøa-plattformen.

Nova ble påvist i 2012. Utvinningstillatelsen ble tildelt i 2007 som en del av TFO-runden 2006 – Tildeling i forhåndsdefinerte områder.

Rettighetshaverne i Nova (PL 418) er Wintershall (operatør 35 prosent), Spirit (20), Capricorn (20), Edison (15) og DEA (10).

Oljedirektoratet har gjort egne studier og vært en pådriver for bruk av vanninjeksjon på Nova. Dette for å sikre optimal utnyttelse av oljeressursene.

 

Nova er en havbunnsutbygging som knyttes opp mot Gjøa-innretningen i Nordsjøen. (illustrasjon: Wintershall)

Nova er en havbunnsutbygging som knyttes opp mot Gjøa-innretningen i Nordsjøen.
(illustrasjon: Wintershall)

Oppdatert: 16.05.2018

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.