20 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel

12.07.2018

 

Nordsjøen

Yme

Myndighetene godkjente en endret utbyggingsplan for Yme i 2018. Planen er å bruke en oppjekkbar innretning med bore- og prosessanlegg til å produsere de gjenværende reservene. Produksjonen starter etter planen i april 2020. Repsol er operatør.

Oda

Utbyggingsplanen for Oda ble godkjent i 2017. Feltet skal knyttes opp mot Ula, og produksjonen er planlagt å starte i tredje kvartal 2019. Estimatene viser at det kan utvinnes 7,5 millioner Sm3 o.e. fra feltet. Spirit Energy er operatør.

Utgard

Myndighetene godkjente utbyggingsplanen for gass- og kondensatfeltet Utgard i 2017. Feltet er anslått å inneholde om lag 9 millioner Sm3 olje. Utbyggingen skal knyttes opp mot Sleipner-innretningene, og produksjonen starter etter planen i fjerde kvartal 2019. Equinor er operatør.

Valhall flanke vest

Planen for en videre utbygging av vestflanken av Valhall ble godkjent tidligere i år. Feltet skal bygges ut med en normalt ubemannet innretning med tolv brønnslisser, produksjons- og gassløftrørledning og kontrollkabler. Forventede utvinnbare reserver er 9,6 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Produksjonsstart er planlagt fjerde kvartal 2020. Aker BP er operatør.

Ekofisk Sør (2/4 VC)

Myndighetene godkjente utbyggingsplanen for 2/4 VC i 2017, som en endret PUD til Ekofisk sør. Utbyggingen omfatter en bunnramme med fire brønnslisser og boring av fire brønner for vanninjeksjon. Dette skal bidra til å øke oljeproduksjonen med rundt 2,7 millioner Sm3 olje. Conoco Phillips er operatør.

Johan Sverdrup fase I

Utbyggingsplanen for Johan Sverdrup fase I ble godkjent i 2015. Utbyggingsløsningen for første byggetrinn er et feltsenter med fire innretninger med broforbindelser - boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør. Boreinnretningen har 48 brønnslisser. Equinor er operatør.

Martin Linge

Utbyggingsplanen for Martin Linge ble godkjent i 2012. Feltet skal bygges ut med en integrert fast produksjonsplattform med stålunderstell og en flytende lagrings- og losseenhet. I PUD var oppstart av feltet planlagt til 2016. Prosjektet har hatt forsinkelser, og antatt produksjonsstart er i 2019. Equinor er operatør.

Skogul

Utbyggingsplanen for Skogul ble godkjent i 2018. Feltet skal bygges ut med en havbunnsinnretning som skal kobles til produksjonsskipet (FPSO) på Alvheim via undervannsanlegget på Vilje Sør. Utvinnbare reserver er anslått til 1,6 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Produksjonsstart ventes i starten av 2020. Aker BP er operatør.

Oseberg Vestflanken 2

Utbyggingsplanen ble godkjent i 2016. Vestflanken av Oseberg skal bygges ut med en ubemannet bunnfast brønnhodeplattform. Produksjonen skal etter planen starte høsten 2018. Equinor er operatør.

Snorre

Søknaden om endret utbyggingsplan for Snorre ble godkjent i 2018. Utbyggingen omfatter seks nye havbunnsrammer koblet opp mot Snorre A, modifikasjonsarbeid på Snorre A og import av injeksjonsgass fra Gullfaks. Utvidelsen skal øke utvinningen fra feltet med over 30 millioner Sm3 olje. Planlagt produksjonsstart er 1. kvartal 2021. Equinor er operatør.

Gullfaks Sør-området PUD fritak

Myndighetene godkjente i 2018 søknad om fritak fra krav om innsendelse av PUD for tilleggsressurser i Gullfaks Sør-området. Prosjektet innebærer en innlemmelse av relativt små, men lønnsomme tilleggsressurser. Estimerte utvinnbare reserver er i størrelsesorden 0,2-1,5 millioner Sm3 o.e.. Equinor er operatør.

 

 

Norskehavet

 

Dvalin

Utbyggingsplanen for Dvalin ble godkjent i 2017. Feltet skal bygges ut med en 4-slissers havbunnsramme tilknyttet Heidrun-innretningen. De utvinnbare reservene er anslått til om lag 18 milliarder Sm3 gass. Etter planen starter produksjonen i fjerde kvartal 2020. DEA er operatør.

Aasta Hansteen

Myndighetene godkjente utbyggingsplanen for gassfeltet Aasta Hansteen i 2013. Feltet skal bygges ut med et flytende feltsenter (Spar-plattform) og to bunnrammer med åtte brønnslisser. De utvinnbare reservene er anslått til om lag 55 milliarder Sm3 gass. Etter planen starter produksjonen i løpet av høsten 2018. Equinor er operatør.

Njord videreutvikling

Myndighetene godkjente utbyggingsplanen for Njord-prosjektet i 2017. Feltet ble stengt i 2016 på grunn av strukturelle problemer med Njord A‐plattformen. Njord A og lagerskipet Njord B ble tauet til land for å oppgraderes. Gjenværende utvinnbare reserver er beregnet til 5,1 millioner Sm3 olje, 13,2 milliarder Sm3 gass og 4,1 millioner tonn NGL. Etter planen starter produksjonen i fjerde kvartal 2020. Equinor er operatør.

Trestakk

Utbyggingsplanen for Trestakk ble godkjent i 2017. Oljefeltet skal bygges ut med en havbunnsramme med fire brønnslisser og en havbunnsramme med en brønnslisse. Feltet knyttes til Åsgard A‐skipet. Utvinnbare reserver er anslått til 10,7 millioner Sm3 olje og 1,4 milliarder Sm3 gass.  Produksjonen starter etter planen i andre kvartal 2019. Equinor er operatør.

Bauge

Myndighetene godkjente utbyggingsplanen for oljefeltet Bauge i 2017. Feltet bygges ut med en havbunnsramme som knyttes til Hyme og Njord. De utvinnbare reservene er anslått til 7,9 millioner Sm3 olje, 1 million tonn NGL og 1,9 milliarder Sm3 gass. Etter planen begynner Bauge å produsere i fjerde kvartal 2020. Equinor er operatør.

Ærfugl

Utbyggingsplanen for gassfeltet Ærfugl ble godkjent i 2018. Feltet planlegges bygd ut i to faser med totalt seks havbunnsrammer som knyttes opp til produksjonsskipet på Skarv-feltet. Forventet utvinnbare gassreserver er anslått til 44 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) hvorav om lag 85 prosent er gass.  Fase 1 begynner etter planen å produsere i 4. kvartal 2020, mens fase 2 kommer i 2023. Aker BP er operatør.

Fenja

Myndighetene godkjente utbyggingsplanen for olje- og kondensatfeltet Fenja i 2018. Feltet bygges ut med to havbunnsrammer og seks brønner som kobles opp mot Njord. Utvinnbare reserver er om lag 11 millioner Sm3 olje og 3,4 milliarder Sm3 gass. Etter planen begynner Fenja å produsere i 2021. VNG Norge er operatør.

 

Barentshavet

 

Johan Castberg

Utbyggingsplanen for oljefeltet Johan Castberg ble godkjent i 2018. Feltet skal bygges ut med et produksjons- og lagerskip (FPSO).  Utvinnbare oljereserver er estimert til 88,7 millioner sm3.  Påvist gass (29 Msm3 o.e.) er ikke tatt med i reserveanslaget fordi den benyttes som drivmekanisme. Equinor er operatør.

Askeladd

Gassforekomsten Askeladd er inkludert i utbyggingsplanen for Snøhvit, som myndighetene godkjente i 2002. Samlede reserver knyttet til prosjektet er 20,7 milliarder Sm3. Askeladd bygges nå ut med to bunnrammer, og det skal bores tre nye produksjonsbrønner som skal kobles opp mot eksisterende rør til Melkøya. Equinor er operatør.

Oppdatert: 16.07.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.