Heldagskurs om ODs oppgaver og roller 12. juni

22.03.2018 Vi fortsetter med vårt populære kurs. Målgruppen er medarbeidere i oljeselskap, medlemmer i lisenskomiteene for leting, funn og felt, andre fagfolk og myndighetskontakter.

Målet er å friske opp kunnskapen om hva OD gjør i lete-, utbyggings- og driftsfasen i forhold til næringen. Kurset vil ha særlig fokus på oppfølging av utvinningstillatelser. Kurset holdes på norsk.

Påmelding til heldagskurset 12. juni 2018

Oppdatert: 22.07.2021