Oppdatert veiledning til årlig statusrapport 2018 for felt i produksjon

03.09.2018 Veiledning til årlig statusrapport (ÅSR) 2018 er nå oppdatert. Det er gjort noen justeringer fra 2017-rapporteringen.

Endringene er omtalt i 2018-veiledningen.

De viktigste endringene er:


1.    Ny tekst om endringer knyttet til faktisk og planlagt innsamling, bruk, lagring og deling av data (inklusiv 3. parter) i flere kapitler (4.3, 5.3, 6.4).

2.    Kapittel 9 om Avslutning og sluttdisponering (Cessation and Disposal) spør om informasjon for innretninger, ikke bare felt, og ber om mer informasjon om status for planer.

Les mer om årlig statusrapport 2018 for felt i produksjon.

Oppdatert: 03.09.2018