Raskt IOR-prosjekt på Visund

05.09.2018 Operatør Equinor har startet produksjonen på Visund nord i Nordsjøen. Prosjektet er gjennomført på 21 måneder.

Havbunnsløsningen tilfører 2,1 millioner standard kubikkmeter (13,3 millioner fat) til Visund-feltet. Utbyggingskostnaden ble 1,3 milliarder kroner.

PL 120

Visund ble påvist i 1986, og Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Feltet er bygget ut med en halvt nedsenkbar integrert bolig-, bore- og prosessinnretning i stål (Visund A). Produksjonen startet i 1999.

Investeringsbeslutningen for Visund nord IOR-prosjekt ble tatt i 2017. Utbyggingen omfattet en havbunnsramme ti kilometer nord for Visund A-innretningen og inntil fire brønner.

«Visund nord IOR (økt oljeutvinning) gir et viktig bidrag til ressursutnyttelse av Visund-feltet, og er et eksempel på prosjekter vi ønsker velkommen på norsk sokkel,» sier Arvid Østhus, underdirektør i Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Manifold klar for installasjon i den nye brønnrammen på Visund nord.

 

Visund nord, bilde: Equinor

(Foto: Equinor)


Oppdatert: 05.09.2018