Vellykket seismikkinnsamling på Gardarbankhøgda

09.01.2018 I løpet av høsten 2017 har Oljedirektoratet samlet inn om lag 4500 kilometer 2D seismikk på Gardarbankhøgda, som ligger øst og nordøst for Bjørnøya og sør for Hopen.

Fartøyet WG Columbus samlet inn de seismiske dataene i perioden 22. august til 23. september.

«Operasjonen var svært vellykket, vi hadde bra framdrift og fikk samlet inn de linjene vi hadde planlagt,» oppsummerer Lars Jensen, som er ODs prosjektleder for innsamlingen.

Gardarbankhøgda er et geologisk høydedrag som ligger i området mellom Spitsbergenbanken og Hopendjupet.

Kartet viser innsamlingsområdet rundt Gardarbankhøgda i relasjon til området i den østlige delen av Barentshavet Nord som ble presentert av OD våren 2017.

Kartet viser innsamlingsområdet rundt Gardarbankhøgda i relasjon til området i den østlige delen av Barentshavet Nord som ble presentert av OD våren 2017.

 

En av ODs oppgaver er å kartlegge områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. OD skal gjennomføre geologiske kartleggingsprosjekter og tolke innsamlede data for å øke kunnskapsnivået om petroleumspotensialet og komplettere datadekningen for uåpnede områder.

I perioden 2012-2016 gjennomførte OD seismiske undersøkelser i den østlige delen av Barentshavet Nord. Resultatene av dette arbeidet ble presentert våren 2017.

Innsamlingen i 2017 på Gardarbankhøgda, som er en fortsettelse av disse undersøkelsene mot vest, vil gi betydelig bedre datadekning området.

Arbeidet med prosesseringen av de nye seismiske dataene vil etter planen blir ferdigstilt i 3. kvartal 2018. Deretter vil de inngå i OD’s evalueringsprosjekter.

 

ODs prosjektteam ved mobiliseringen av «WG Columbus» i Hammerfest 22. august 2017. Fra venstre Olvar Løvås, Jan Stenløkk og Lars Jensen.

ODs prosjektteam ved mobiliseringen av «WG Columbus» i Hammerfest 22. august 2017. Fra venstre Olvar Løvås, Jan Stenløkk og Lars Jensen.

 

Seismikkfartøyet som ble benyttet i innsamlingen: WG Columbus. Foto: Courtesy of WesternGeco

Seismikkfartøyet som ble benyttet i innsamlingen: WG Columbus
Foto: Courtesy of WesternGeco

Oppdatert: 09.01.2018

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.