Nye rapporter om norske havområder

03.05.2019 30. april leverte Faglig forum for norske havområder ti fagrapporter til Klima- og miljødepartementet.

Oljedirektoratet er med i forumet, som er en rådgivende gruppe i arbeidet med helhetlig og økosystembasert havforvaltning.

Rapportene gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om blant annet miljø, næringsaktivitet og påvirkning i de norske havområdene. Rapportene skal brukes i regjeringens arbeid med å revidere og oppdatere forvaltningsplanene for havområdene.

Les Miljødirektoratets pressemelding

Les mer om Faglig forum

Les mer om forvaltningsplanene for de norske havområdene

 

Oppdatert: 03.05.2019