Historisk: Northern Lights har levert plan for utbygging og drift (PUD) for første prosjekt for CO2-lagring

CO-to-Atlas

15.05.2020 Alliansen Northern Lights med operatør Equinor og partnere Shell og Total har levert plan for en viktig del av det norske fullskala-prosjektet for transport og lagring av CO2 på norsk sokkel.

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som har mottatt planen, mens Oljedirektoratet (OD) skal behandle den i henhold til forskriften om CO2-lagring.

Northern Lights er en del av det første norske fullskala-prosjektet for transport og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage (CCS)). Prosjektet omfatter fangst av CO2 fra to industribedrifter på Østlandet og frakt av flytende CO2 til en terminal på Vestlandet.

Permanent lagring

CO2 skal fanges fra Fortums varmegjenvinningsanlegg på Klementsrud i Oslo og Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune og transporteres på skip til et mellomlager på Kollsnes i Øygarden kommune.

Derfra skal flytende CO2 fraktes i et 100 km langt rør på havbunnen og pumpes inn i et reservoar på rundt 2700 meter dyp i Nordsjøen for permanent lagring.

Reservoaret ligger i Johansenformasjonen sørvest for Troll-feltet.

Planen for første fase er å injisere 1,5 millioner tonn CO2 i Johansenformasjonen. Det er imidlertid lagt inn fleksibilitet til å kunne utvide kapasiteten i anlegget, og et viktig mål er å kunne tilby lageret som deponi for CO2 fra andre land i Europa.

Dette betyr at regjeringens ambisjon for kostnadseffektiv fullskala CO2-håndtering er kommet et langt skritt videre. Et vedtak om delvis statlig finansiering av et norsk fullskala CCS-prosjekt har som mål å demonstrere sikker lagring og bidra til å redusere kostnadene for framtidige prosjekter.

Unikt prosjekt – nasjonalt og globalt

Dette er et viktig og unikt prosjekt for klima og for industriutvikling, både for Norge og i et internasjonalt perspektiv. Statlig støtte er imidlertid en forutsetning for prosjektet.

Northern Lights ble i januar 2019 tildelt den aller første utnyttelsestillatelsen for injeksjon og lagring av CO2. Det tildelte arealet ligger i nærheten av Troll-feltet i Nordsjøen.

I november i fjor startet boringen av en letebrønn for å finne reservoarer som kan egne seg som CO2-lager. Letebrønnen ble avsluttet i februar i år.

– Brønnen påviste sandstein med egenskaper som er godt egnet for et CO2-deponi, sier underdirektør for leting i OD, Wenche Tjelta Johansen.

Reservoaret er fylt av vann, og det har aldri vært olje eller gassproduksjon fra denne delen av formasjonen.

Fangst og lagring av CO2 blir av mange vurdert som en forutsetning for å nå utslippsmålene i Paris-avtalen, som Norge har undertegnet.

Erfaring

– I Norge har vi lang erfaring og god kompetanse på sikker lagring av CO2 under havbunnen, sier Johansen.

Siden 1996 er CO2 blitt fjernet fra Sleipner Vest-gassen og injisert i Utsiraformasjonen. Rundt en million tonn CO2 lagres i undergrunnen hvert år.

Siden 2007 er det også blitt lagret rundt 700 000 tonn CO2 i året ved Snøhvit-feltet. Den skilles ut fra gassen i prosessanlegget på Melkøya før den sendes i rørledning ned i et reservoar rundt 140 kilometer fra land. Det gjøres jevnlige undersøkelser for å følge med på hvordan injisert CO2 beveger seg i lageret.

Eget atlas for lagring

Oljedirektoratet har kartlagt områder som egner seg til langvarig og sikker lagring, et arbeid som resulterte i et CO2-lagringsatlas for norsk sokkel (på engelsk).

Det ble beregnet at reservoarvolumet på sokkelen i teorien var nok til å romme mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid, noe som tilsvarer dagens norske CO2-utslipp i 1000 år.

 

Kart over prosesser i Northern lights-prosjektet

Nyhet på regjeringen.no:

Viktig milepæl i lagringsprosjektet for CO2

 

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 18.05.2020

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.