Høring – forslag til endringer i ressursforskriften

Oljedirektoratet-14-1920

16.09.2020 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til endringer i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) med merknader til offentlig høring.

Høringsfrist er 1. november 2020.

Les høringsinformasjonen.

Oppdatert: 16.09.2020