Ressursrapport: Nettversjon og tallgrunnlag klar

Kap1

11.11.2020 Nylig presenterte vi ny ressursrapport for leting. Rapporten viser blant annet at letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder og at mindre funn står for en stor del av verdiskapingen.

Nå er nettversjon for rapporten og tilhørende tallgrunnlag tilgjengelig på vårt nettsted.

Les nettversjonen av ressursrapport for leting 2020

 

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 11.11.2020