Tildeling av andeler i TFO 2019

03.03.2020 Kongen i Statsråd tildelte 14. februar 2020 69 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene).

De 69 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (33), Norskehavet (23) og Barentshavet (13).

TFO-siden for 2019 finner du oppdaterte:

  • Kart
  • Liste over partnere
  • Tilbud med arbeidsprogram

 

Oppdatert: 03.03.2020