Enestående Ekofisk

Ekofisk-fra-supplybaat

Ekofisk-feltet med den ikoniske Ekofisk-tanken til venstre. 

09.06.2021 I disse dager for 50 år siden startet Ekofisk-feltet opp og gjorde Norge til en oljeproduserende nasjon. Og for en reise det har vært.

I løpet av disse 50 årene har feltene på norsk sokkel til sammen produsert olje og gass til en verdi av svimlende 16 000 milliarder kroner.

Ekofisk har vært – og er – en viktig bidragsyter i dette. Det er en fantastisk historie med smarte hoder og metoder, som på mange måter er et bilde på norsk oljehistorie.

God utnyttelse av ressursene

– Oljedirektoratet gratulerer operatør ConocoPhillips og rettighetshaverne med å ha nådd nok en milepæl. Ekofisk må være et av de ypperste eksemplene på å utnytte ressursene maksimalt gjennom tiltak for økt utvinning, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

Ekofisk skulle opprinnelig stenge ned i 1997. Vanninjeksjonen, som ble satt i gang mot slutten av 1980-tallet for å øke utvinningen, har bidratt sterkt til at produksjonen så langt er utvidet med over 30 år.

– Stadig bedre utnyttelse og utvikling av teknologi kan gjøre det mulig å fortsette produksjonen fra Ekofisk i flere tiår. Det første feltet på norsk kontinentalsokkel kan også bli ett av de siste, sier Sølvberg.

Stor verdiskaping

På Ekofisk kommer verdiene fra et reservoar 3000 meter ned i havbunnen. Her finnes en oljekolonne på 300 meter som det til nå har blitt produsert mer enn tre milliarder fat olje fra. Dersom rettighetshaverne klarer å øke utvinningsgraden med noen prosent til, vil det gjøre stort utslag på verdiskapingen fra Ekofisk.

Ekofisk-historisk-produksjon.png

Figur 1. Historisk produksjon på Ekofisk (kilde: norskpetroleum.no). Vi ser tydelig effekten av vanninjeksjonen som startet i 1987. Uten vanninjeksjonen ville under 20 prosent av oljen i Ekofisk bli produsert. Med dagens planer regner operatøren med å få ut over halvparten av den opprinnelig oljen i reservoaret.

Det er i dag 50 år siden statsminister Trygve Bratteli foretok en markering av at prøveproduksjonen fra Ekofisk startet.

Les mer

Mer om historien kan du bl.a. lese i daværende Oljedirektør Bente Nyland sin tale ved åpningen av industriminne Ekofisk-utstillingen på Oljemuseet i 2019, på nettsidene til industriminneprosjektet og på norskpetroleum.no

 

Ekofisk-juni-2021.jpg

Direktør i ConocoPhillips Europa Steinar Våge med plakett fra åpningen av Ekofisk-feltet for 50 år siden, flankert av direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold (t.v.) og oljedirektør Ingrid Sølvberg (t.h.). Foto: ConocoPhillips.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.06.2021