Oljedirektoratet lanserer nytt system for innmelding av geofysiske undersøkelser

meldesystem-skjerm01

Foto: Arne Bjørøen

18.02.2021 Systemet forenkler innmeldingen av geofysiske undersøkelser. Det skal også bidra til bedre sameksistens med fiskeriinteresser og effektivisere saksbehandlingen for de etatene som er involvert i prosessen.

Det nye meldesystemet handler i stor grad om sameksistens på havet mellom fiskerier og oljenæring. Det gir alle aktørene i de to næringene til enhver tid full oversikt over innsamlinger som pågår og planlegges og hvilke selskap som er involvert.

Saksbehandlingen kan følges av brukerne i sanntid. Ny og forbedret kartteknologi gjør det enklere å visualisere innmeldte planer og gi gode «øyeblikksbilder» av aktiviteten. Samtidig gir systemet oversikt over fiskerier og gytefelt.

Forenkling og forbedring

Oljedirektoratet (OD) har lenge hatt en digital løsning der seismikkselskapene som opererer på norsk sokkel har meldt inn planene sine, men den var tungvint og tok ikke høyde for nyere digitalteknologi.

Alle som har tillatelse til å samle inn geofysiske data på norsk sokkel må melde inn planlagte innsamlinger til myndighetene minst fem uker før de har tenkt å begynne. Selskapene må blant annet opplyse om når de vil samle inn data, i hvilket område, hvilken type undersøkelse (for eksempel seismikk eller elektromagnetiske undersøkelser) og spesifisere hva slags utstyr de skal bruke. Ofte meldes det om endringer i planene underveis.

I tillegg til OD er både Fiskeridirektoratet (Fdir) og Havforskningsinstituttet (HI) med som høringsinstanser i arbeidet med geofysiske undersøkelser.

– Vi behandler nærmere 500 meldinger og endringsmeldinger i året. Siden disse har vært behandlet manuelt til nå har det vært et tidkrevende arbeid med mange brev, telefoner og mye epost på kryss og tvers av etatene, forteller Torgeir Stordal, direktør for teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet.

– ODs saksbehandlere lanserte derfor ideen om å digitalisere prosessen i 2017 og etter dette gikk vi raskt i gang med et forprosjekt for å vurdere nytten av å lage en digital løsning, sier Stordal.

Representanter for framtidige brukere ble konsultert i forkant av utviklingen av systemet, og basert på innspill fra brukerne ble det definert en del krav til funksjonelle løsninger. OD har samarbeidet tett med Fdir og HI for å ivareta deres behov i saksbehandlingen.

Digital milepæl for OD

– Det nye systemet er viktig for petroleumsindustrien og fiskerinæringen, men det representerer også en digital milepæl for oss i OD, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Meldesystemet er den første samhandlingsløsningen som er utviklet for eksterne brukere på ODs nye IT-plattform Sokkelbiblioteket 2026.

– Prosjektet passer som hånd i hanske med regjeringens digitaliseringsrundskriv for offentlige virksomheter, der det et uttrykt mål at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor. For å nå dette målet, må virksomhetene samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

– Nå har vi laget et produkt som kan brukes av tre etater og som er skreddersydd for å løse mange av de utfordringene som vi tidligere så i arbeidet med sameksistens mellom Norges to viktigste næringer, sier oljedirektøren.

Systemet

Det nye innmeldingssystemet er et godt verktøy for planlegging av datainnsamlingsaktiviteten på sokkelen, og det bidrar til at OD kan publisere best mulig data om aktivitetene. Det er blitt enklere for selskap som planlegger geofysiske innsamlinger å velge tidspunkt som kan tilpasses fiskerinæringen og gyting og gytevandring.

Informasjonen ligger på ODs nettsted, npd.no. Brukerne kan logge seg sikkert inn via altinn.no

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.02.2021

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.