Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før

Illustrasjonsbilde-plattform-hav-Morten-Berentsen

02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.

Eksportverdien fra petroleum har aldri vært større, og det er spesielt gass som bidrar til økningen.

– Til tross for at hele fjoråret var sterkt preget av pandemien, har Oljedirektoratet levert i henhold til samfunnsoppdraget. Petroleumsnæringen har jobbet godt med leting, utvikling av nye prosjekter og god drift av feltene, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Årsrapporten viser også at industrien gjør en god jobb med å modne fram flere prosjekter. De midlertidige endringene i petroleumsskatteloven, som ble vedtatt av Stortinget i juni 2020, har bidratt til å holde aktiviteten høy.

Forvaltning gjennom 50 år

Den samlede produksjonen av olje og gass vil øke noe de nærmeste årene. Samtidig går utslippene av klimagasser fra næringen ned. Dette er en konsekvens av mange års målrettet politikk.

– Oljedirektoratet er inne i sitt femtiende år. Hver dag jobber vi hardt for å bidra til en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I løpet av de 50 årene som er gått har det blitt skapt tusenvis av arbeidsplasser i petroleumsnæringen, og enorme verdier for fellesskapet, avslutter Sølvberg.

Les Oljedirektoratets årsrapport 2021

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.05.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.