Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før

Illustrasjonsbilde-plattform-hav-Morten-Berentsen

02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.

Eksportverdien fra petroleum har aldri vært større, og det er spesielt gass som bidrar til økningen.

– Til tross for at hele fjoråret var sterkt preget av pandemien, har Oljedirektoratet levert i henhold til samfunnsoppdraget. Petroleumsnæringen har jobbet godt med leting, utvikling av nye prosjekter og god drift av feltene, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Årsrapporten viser også at industrien gjør en god jobb med å modne fram flere prosjekter. De midlertidige endringene i petroleumsskatteloven, som ble vedtatt av Stortinget i juni 2020, har bidratt til å holde aktiviteten høy.

Forvaltning gjennom 50 år

Den samlede produksjonen av olje og gass vil øke noe de nærmeste årene. Samtidig går utslippene av klimagasser fra næringen ned. Dette er en konsekvens av mange års målrettet politikk.

– Oljedirektoratet er inne i sitt femtiende år. Hver dag jobber vi hardt for å bidra til en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I løpet av de 50 årene som er gått har det blitt skapt tusenvis av arbeidsplasser i petroleumsnæringen, og enorme verdier for fellesskapet, avslutter Sølvberg.

Les Oljedirektoratets årsrapport 2021

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.05.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.