Bereder grunnen for havvind

Fugro-Venturer

M/V Fugro Venturer skal gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II. Foto: Fugro.

25.08.2022 Oljedirektoratet fikk tidligere i år oppdraget om å utføre grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon.

Nå mobiliseres fartøyet M/V Fugro Venturer, som skal gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II.

Selskapet Fugro Norway AS fikk oppdraget med å samle inn og prosessere data tidligere i sommer.

«Mobiliseringen skjer i Aberdeen i Skottland i dag, 25. august. Vi møter våre representanter samt nøkkelfolk om bord på fartøyet, der får vi en omvisning og gjennomgang av utstyret om bord», sier geofysiker Lars Jensen, som har ansvaret for anskaffelsen.

Med på mobiliseringsmøtet fra OD er også Arne Jacobsen, underdirektør i Teknologi, analyser og sameksistens.

«Dette er et viktig steg på veien til utbygging av havvind på norsk sokkel. OD har lang erfaring og mye kompetanse på å operere innsamling av seismikk fra olje- og gassvirksomheten. Et godt faktagrunnlag er viktig for å kunne forvalte ressursene på en best mulig måte», sier Jacobsen, som synes det er gledelig at OD kan bruke denne erfaringen effektivt til å støtte opp om energiomstillingen.

Selve innsamlingen starter i uke 34. Den skal etter planen pågå til begynnelsen av oktober. Deretter skal dataene prosesseres, dette er planlagt ferdig rundt årsskiftet.

«OD skal ha to representanter om bord – en som skal kvalitetssikre operasjonen (QC) og en fiskerikyndig», sier Jensen.

Det skal samles inn grunnseismikk, batymetri og vannkolonnedata samt tauet magnetometer og sidesøkende sonar. OD fikk tilleggsbevillinger over revidert nasjonalbudsjett (RNB) til dette oppdraget.

Dataene som skal samles inn, er blir viktige i arbeidet med å lage utbyggingsplaner. De vil inngå som datasett for de aktørene som får tildelt tillatelser til å bygge ut.

Kart over sørlige Nordsjøen

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.08.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).