Bereder grunnen for havvind

Fugro-Venturer

M/V Fugro Venturer skal gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II. Foto: Fugro.

25.08.2022 Oljedirektoratet fikk tidligere i år oppdraget om å utføre grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon.

Nå mobiliseres fartøyet M/V Fugro Venturer, som skal gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II.

Selskapet Fugro Norway AS fikk oppdraget med å samle inn og prosessere data tidligere i sommer.

«Mobiliseringen skjer i Aberdeen i Skottland i dag, 25. august. Vi møter våre representanter samt nøkkelfolk om bord på fartøyet, der får vi en omvisning og gjennomgang av utstyret om bord», sier geofysiker Lars Jensen, som har ansvaret for anskaffelsen.

Med på mobiliseringsmøtet fra OD er også Arne Jacobsen, underdirektør i Teknologi, analyser og sameksistens.

«Dette er et viktig steg på veien til utbygging av havvind på norsk sokkel. OD har lang erfaring og mye kompetanse på å operere innsamling av seismikk fra olje- og gassvirksomheten. Et godt faktagrunnlag er viktig for å kunne forvalte ressursene på en best mulig måte», sier Jacobsen, som synes det er gledelig at OD kan bruke denne erfaringen effektivt til å støtte opp om energiomstillingen.

Selve innsamlingen starter i uke 34. Den skal etter planen pågå til begynnelsen av oktober. Deretter skal dataene prosesseres, dette er planlagt ferdig rundt årsskiftet.

«OD skal ha to representanter om bord – en som skal kvalitetssikre operasjonen (QC) og en fiskerikyndig», sier Jensen.

Det skal samles inn grunnseismikk, batymetri og vannkolonnedata samt tauet magnetometer og sidesøkende sonar. OD fikk tilleggsbevillinger over revidert nasjonalbudsjett (RNB) til dette oppdraget.

Dataene som skal samles inn, er blir viktige i arbeidet med å lage utbyggingsplaner. De vil inngå som datasett for de aktørene som får tildelt tillatelser til å bygge ut.

Kart over sørlige Nordsjøen

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.08.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.