Oljedirektoratet

Deler data frå eldre brønnar

ekofiskfeltet

Ekofiskfeltet. Foto: Shutterstock.

31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.

Historiske produksjonsdata er spesielt verdifulle når nye brønnar skal borast i nærleiken av ein eksisterande brønn. Slike data har også stor verdi når ein skal forstå eigenskapane til ein utvinningsbrønn som framleis produserer og når eit nytt selskap vurderer å kjøpe seg inn eller overta eit felt eller område.

Frå midten av 1980-talet og fram til 2000 blei brønnproduksjon og -injeksjon rapportert til Oljedirektoratet i PPRS, som er det opphavlege formatet for rapportering desse dataa.

Produksjonsdata som er rapportert til styresmaktene i dette formatet er konvertert til dagens MPRML-format, og gjort tilgjengeleg i Diskos.

Dette inkluderer data tilbake til oppstarten av produksjon på norsk sokkel frå 1971.

Resultatet av arbeidet er at Oljedirektoratet får offentleggjort data som før berre har vore tilgjengelege internt, i eit lite brukarvenleg format. Prosessen har mellom anna involvert verifikasjon og korrigering av brønnbanenamn, handtering av doble data og til slutt konvertering til dagens xml-baserte format og opplasting til Diskos. Sjølve produksjons- og injeksjonsvoluma er som innrapportert frå operatørane.

Totalt er over 120 000 linjer med data validert og lasta inn, der kvar linje representerer data for ein gitt brønn i ein månad.

 

Alle data er no tilgjengelege på Diskos Public portal.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 31.10.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/11-15 i utvinningstillatelse 035
30.05.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 30/11-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!
26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?
Produksjonstal april 2023
23.05.2023 Førebelse produksjonstal i april 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv
22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).
Gass/kondensatfunn nær Kristinfeltet i Norskehavet
12.05.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 255 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6406/5-2 S.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023
10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder
09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.
Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens
04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?
Ny måleforskrift
03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).
Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon
28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.