Delte erfaringer om teknologi

4-Teknologidagen22-04

Mingling på Teknologidagen i ODs lokaler.

09.06.2022 Vi arrangerte nylig Teknologidagen som del av målet vårt om at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, samarbeider tett og deler erfaringer. Seminaret var populært, med relevante foredrag og spennende diskusjoner.

Teknologi er svært viktig for utviklingen av olje- og gassnæringen i Norge. Målet er at teknologi skal brukes i alle deler av verdikjeden, som gir god ressursforvaltning og størst mulig verdiskaping.

Seminaret, som fant sted i våre lokaler i Stavanger, tok utgangspunkt i vår teknologistrategi. Den peker på tre viktige satsingsområder framover:

  • Innsamling av undergrunnsdata
  • Utfordrende fat
  • Neste generasjon produksjonssystemer

Les mer om Oljedirektoratets (ODs) teknologistrategi

Klare forventinger

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, kom med følgende forventinger til selskapene i sitt innlegg:

  • at selskapene inkluderer teknologi i sine framtidsplaner for felt og funn.
  • at selskapene er villige til å teste nyutviklet teknologi.
  • at selskapene tar i bruk utviklet teknologi.

OD ser for seg å arrangere Teknologidagen på årlig basis framover.

Se programmet og foredragene som ble avholdt på Teknologidagen

 

2-Teknologidagen22-05-1000px.jpg

Arvid Østhus i OD innledet seminaret.

3-Teknologidagen22-02-1000px.jpg

Et utvalg sokkelkart prydet fojaeen utenfor Valhall.

6-Teknologidagen22-09-1000px.jpg

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, snakket om hvorfor vi vil at selskapene skal utvikle og bruke mer ny teknologi.

 

Teknologidagen22-13-1000px.jpg

Godt oppmøte i Valhall i ODs lokaler på Ullandhaug i Stavanger.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.06.2022

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.