Delte erfaringer om teknologi

4-Teknologidagen22-04

Mingling på Teknologidagen i ODs lokaler.

09.06.2022 Vi arrangerte nylig Teknologidagen som del av målet vårt om at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, samarbeider tett og deler erfaringer. Seminaret var populært, med relevante foredrag og spennende diskusjoner.

Teknologi er svært viktig for utviklingen av olje- og gassnæringen i Norge. Målet er at teknologi skal brukes i alle deler av verdikjeden, som gir god ressursforvaltning og størst mulig verdiskaping.

Seminaret, som fant sted i våre lokaler i Stavanger, tok utgangspunkt i vår teknologistrategi. Den peker på tre viktige satsingsområder framover:

  • Innsamling av undergrunnsdata
  • Utfordrende fat
  • Neste generasjon produksjonssystemer

Les mer om Oljedirektoratets (ODs) teknologistrategi

Klare forventinger

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, kom med følgende forventinger til selskapene i sitt innlegg:

  • at selskapene inkluderer teknologi i sine framtidsplaner for felt og funn.
  • at selskapene er villige til å teste nyutviklet teknologi.
  • at selskapene tar i bruk utviklet teknologi.

OD ser for seg å arrangere Teknologidagen på årlig basis framover.

Se programmet og foredragene som ble avholdt på Teknologidagen

 

2-Teknologidagen22-05-1000px.jpg

Arvid Østhus i OD innledet seminaret.

3-Teknologidagen22-02-1000px.jpg

Et utvalg sokkelkart prydet fojaeen utenfor Valhall.

6-Teknologidagen22-09-1000px.jpg

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, snakket om hvorfor vi vil at selskapene skal utvikle og bruke mer ny teknologi.

 

Teknologidagen22-13-1000px.jpg

Godt oppmøte i Valhall i ODs lokaler på Ullandhaug i Stavanger.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.06.2022

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.