Delte erfaringer om teknologi

4-Teknologidagen22-04

Mingling på Teknologidagen i ODs lokaler.

09.06.2022 Vi arrangerte nylig Teknologidagen som del av målet vårt om at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, samarbeider tett og deler erfaringer. Seminaret var populært, med relevante foredrag og spennende diskusjoner.

Teknologi er svært viktig for utviklingen av olje- og gassnæringen i Norge. Målet er at teknologi skal brukes i alle deler av verdikjeden, som gir god ressursforvaltning og størst mulig verdiskaping.

Seminaret, som fant sted i våre lokaler i Stavanger, tok utgangspunkt i vår teknologistrategi. Den peker på tre viktige satsingsområder framover:

  • Innsamling av undergrunnsdata
  • Utfordrende fat
  • Neste generasjon produksjonssystemer

Les mer om Oljedirektoratets (ODs) teknologistrategi

Klare forventinger

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, kom med følgende forventinger til selskapene i sitt innlegg:

  • at selskapene inkluderer teknologi i sine framtidsplaner for felt og funn.
  • at selskapene er villige til å teste nyutviklet teknologi.
  • at selskapene tar i bruk utviklet teknologi.

OD ser for seg å arrangere Teknologidagen på årlig basis framover.

Se programmet og foredragene som ble avholdt på Teknologidagen

 

2-Teknologidagen22-05-1000px.jpg

Arvid Østhus i OD innledet seminaret.

3-Teknologidagen22-02-1000px.jpg

Et utvalg sokkelkart prydet fojaeen utenfor Valhall.

6-Teknologidagen22-09-1000px.jpg

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, snakket om hvorfor vi vil at selskapene skal utvikle og bruke mer ny teknologi.

 

Teknologidagen22-13-1000px.jpg

Godt oppmøte i Valhall i ODs lokaler på Ullandhaug i Stavanger.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.06.2022

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.